79 találat látható

Levéltári leírás
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára tétel
Részletes keresési lehetőségek
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

„Manuscripta R. P. [Josephi] Calasanctii Königsacker de Calculo Anno 1790.”

 1. „Teleologia, sive finium rerum naturalium scientia.” (Pest, 1791.) Autogr. 4, 50 (1-24, 24-48) pp. Különb. nagys. – 2. Psychologia adnotata et tabulae psychologicae de affectibus. (18. sz. vége) Autogr. 27 ff. Különb. nagys. – 3. Compendium arithmeticum. (18. sz. vége.) Autogr. 21 ff. Különb. nagys. – 4. Doppelte Buchhandlung. (18. sz. vége.) Autogr. 18 ff. 385×245 mm. – 5. „De genuina elementorum corporis notione.” Autogr. 4, 12 pp. 392×262 mm. – 6. Adnotationes arithmeticae. Autogr. 10 ff. 195×140 mm. – 7. „Tabella partium commodarum unitatis.” Autogr. 1 f. 240×635 mm

Queck, Anton: Predigten

 1. „Vierdte Jahren Predig von den dritten Haupt-Tod-Sünd des Gemüthes, de Neyd.” 10 pp. – 2. „Fünfte Predig den ersten Sonn-Tag in Advent.” (Töredék.) 4 pp. (49-50., 95-96.) – 3. „Predig dem Sonn-Tag nach dem neuen Jahrs-Tag.” 12 pp. (109-121.) – 4. „Fünf und Zwanzigsten Predig den heiligsten Kar-Frey-Tag gehalten in Pest bey der Stadt Calvary-Berg.” (1756.) 12 pp. (289-300.)

Adnotationes philosophicae

Bölcselet-tanfolyami és egyetemi jegyzetek
ff. 1-8. „Prolegomena in Philosophiam.”
ff. 9-26. „De Criteriis Veritatis.”
ff. 27-52. Physica generalis.
ff. 53-68. Institutiones Physicae.
ff. 69-104. „Mechanica Solidorum.”
ff. 105-114. „Propositiones ex Architectura.”
ff. 115-134. „Propostitiones ex Hydrotechnia.”
ff. 135-146. „Hydrotechnia.”
ff. 147-154. „Hydrotechnia.”
ff. 155-170. „Elementa Hydrotechniae.”
ff. 171-193. Vegyes jegyzetek.
ff. 194-207. „Philologia seu literatura Romana.”
ff. 208-231. „Archaeologia.” („E Praelectionibus Cl. D. [Aloisii] Stipsics.” Pest, 1802-1815 között.)
ff. 232-235. „Regulae de omittendis Particularis Postquam, Si, nisi etc.”
ff. 236-239. Heraldica.
ff. 240-281. Historia naturalis.
ff. 282-285. „Geographia Transylvaniae.”
ff. 286-309. Oeconomia.
f. 310. „De Pontibus.”
ff. 311-350. Vegyes jegyzettöredékek.
Melléklet: Takáts István matematika vizsgatétele. (1810-1811 között.) 1 f.

Adnotationes theologicae

 1. „Introductio in Hermeneuticam Novi Testamenti.”
  Egykorú kézirat. 70 ff. 255×210 mm.
 2. „Introductio ad Institutiones Juridicas.”
  Egykorú kézirat. 127 ff. 255×210 mm.
 3. „Historia Litteraria Exegeseos Novi Testamenti.”
  Egykorú kézirat. 8 ff. 2550×210 mm.

[Halápy], Constantinus a Passione Domini: Vita symbolica Beati Patris Josephi Calasantii a Matre Dei fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum

A. „Beato Josepho Calasanctio a Matre Dei Clericorum Regularium Scholarum Piarum fundatori Devota Opellae consecratio.” („...continet Auctoris ideam.”) Autogr. 10 ff. 215×170 mm. – B. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. In tres libellos divisa.” („Manuscriptum isthoc mancum est, cum multae ex eo injuria temporum.”) Autogr. 36 ff. 215×170 mm. – C. „Beati Patris Josephi a Matre Dei olim Josephi Calasantii Nobilis Aragonensis Clericorum Regularium Matris Dei Scholarum Piarum fundatoris Parentes, Nativitas, Res praeclare gesta, et Prodigia symboli Ecclesiam Nostram decenter ornantibus expressa.” Egykorú másolat. 10, 154 pp. 235×190 mm. – D. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum.” Egykorú másolat. viii, 176 pp. 237×180 mm. – E. „Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei Fundatoris Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum.” (A vége hiányzik.) Egykorú másolat. viii, 120 pp. 237×180 mm. – F. Symbola libro primo, secundo et tertio suis locis inserenda. Egykorú kézirat. 16 ff. 237×180 mm. – Melléklet: „Animadversio de Opere Constantini Halapy e S. P. cui titulus: Vita Symbolica B. P. Josephi Calasantii a Matre Dei etc.” (19. sz. eleje.)

Diplomata (Litterae authenticae)

 1. A podolini városi tanács oklevele két telek eladásáról a piaristák számára (1644.05.06). – 2. Nicolaus Oborski krakkói segédpüspök oklevele a podolini piarista templom fölszenteléséről (1671.06.07). – 3. Stanislaus Lubomirski rendelete a katolikus vallás szabad gyakorlásáról a szepesi kapitányság 13 városában (Mandatum pro libero exercitio catholico in XIII oppidis Capitaneatus Scepusiensis, nyomtatvány, 1671.05.18). – 4. Adalbertus (Siewierkowicz) a S. Theresia prov. levele Michael Krausz podolini rektornak tartományi káptalan összehívásáról (1682.08.02). – 5. Zbignew Trenbecki szandeci kapitány oklevele a podolini kollégium számára (Lubomirski herceg aláírásával, 1710.06.20). – 6. Judicium tribunalis Regni Poloniae Lublinense in causa inter collegium Podolinensis et Annam de Dobra Wosiakowska (1737).

Tanári jegyzetek

Magyar nyelvtudomány. – Vallástani tanterv-vázlatok (Egykorú kéziratok, részben autogr. 8 db. Különb. nagys.). – Vizsgatételek.

Fasciculus Rákóczianus (Cista XI, Fasc. 2)

 1. Rákóczi II. Ferenc adománylevele a podolini piaristáknak évente 20 hordó borról a Bécsújhelyről való meneküléséhez kapott segítségért (1703.09.23). – 2. II. Rákóczi Ferenc protekcionális levele a tokaji táborban az előtte megjelenő podolini piaristáknak (1703.11.02). – 3. Bertóthy Ferenc (Rákóczi generálisa) protekcionális levele a fejedelem adományborának szállításához (1704.03.14). – 4. II. Rákóczi Ferenc levele az adománybor kiutalása és biztonságos szállítása ügyében (1705.03.18). – 5. II. Rákóczi Ferenc protekcionális levele az adománybor szállításához (1709.11.11). – 6. Krucsay István válaszlevele a podolini piaristák fellebbezésére, akik a felkelés leverése után nem kapták meg az adománybort (1715.11.08).

Supremarum ordinem gubernantium dispositiones (Cista VII)

 1. Copia brevis Urbani VIII. creantis in locum defuncti P. Marii Sozzi in gubernatorem religionis P. Stephanum Cherubinum, cum P. Sylvestro Pietrasanta SJ mandantisque, ut eis obediant nostri religiosi, supressis interim P. Generali et assistentibus (1644). – 2-7. Litterae et ordinationes P. Joannis Garziae a Jesu praep. gen. (1656-1658) – 8. Ordinationes et declarationes, qua a maioribus superioribus ad domum Rzessoviensem pervenerunt 1657-1661 (1661). – 9-12. Litterae et ordinationes P. Camilli Scassellati a S. Hieronymo praep. gen. (1660-1663). – 13-26. Litterae et ordinationes P. Cosmi Chiara a Jesu Maria praep. gen. (1768-1771). – 27-30. Litterae et ordinationes P. Caroli Joannis Pirroni a Jesu praep. gen. (1679-1683). – 31-36. Litterae et ordinationes P. Alexii Armini a Conceptione BMV praep. gen. (1683-1690) – 37-42. Litterae et ordinationes P. Joannis Francisci Foci a S. Petro praep. gen. (1693-1696). – 43. Ordinationes pro domo Podolinensi ex actis visitationis generalis (1696). – 44. Reflexiones supra Synopsim constitutionum nostrarum quondam a pie mortuo P. Joanne Francisco a S. Petro paep. gen. in lucem edita. – 45-48. Litterae et ordinationes P. Joannis Chrys. Salistri a S. Paulo visitator gen et postea praep. gen. (1690-1711) – 49-53. Litterae et ordinationes P. Petri Francisci Zanoni a Conceptione praep. gen. (1700-1702) – 54-56. Litterae et ordinationes P. Andreae Boschi a S. Sebastiano praep. gen. (1712-1713). – 57-59. Litterae Romanae P. Joannis Caroli a S. Barbara et P. Caroli a S. Antonio ad P. Hyacinthum a S. Gregorio (1645-1648). – 60. Litterae P. Michaelis Geiselbrunner a S. Mariae ass. gen. ad P. Jacobum Weczirka a S. Barbara (1662). – 61. Copia litterarum Michaelis Krausz a Visitatione BMV ad P. Augustinum visitatorem (1696). – Az iratok között, számozás nélkül, kihajtogatva megtalálhatók az 1780-ban készült eredeti levéltári csomagolópapírok is.

Természettudományi naplók

 1. Természettudományi napló (1839–1841). – 2. Természettudományi napló (1842). – 3. Természettudományi napló (1843). – 4. Természettudományi napló (1844–1846). – 5. Természettudományi napló (1845–1849).

Liber in quo continentur mandata et litterae

Liber in quo continentur mandata et litterae mandata et litterae tam Patrum Generalium (1656-1688) quam Provincialium (1656-1676), item Visitationum eorundem Patrum (1656-1681), item Bulla et litterae apostolicae (1656-1750), litterae episcopales (1665-1668), litterae denique generis diversi (1750). – Kívül: Archivi Liber XVIII. in quo continentur I. Bullae Apostolicae, II. Litterae Episcoporum III. Litterae diversorum in negotiis maioris momenti.

Archivi Domus nostrae Podoliniensis Liber I.

Archivi Domus nostrae Podoliniensis Liber I. in quo origo, fundatio, accessio, et progressus, immunitio, mutationes, insigniores casus, et alia his similia ad statum domus pertinentia, memoria digna, iuxta annorum, quibus aliquid contignit, seriem continentur inscripta. Coeptus hic liber renovari, et in ordinem redigi Anno Domini 1681 Mense Nov. (de annis 1642-1772, az 1695-1712 évek a 13. kötetből másolva). – Kívül: Liber III. Collegii Podolinensis in quo origo fundationis, accessio, progressus etc. Melléklet: kottás kódexlap, egykori borítója. – Mf. MOL, 12682/1.

1-24 találat a 79 találat közül