47 találat látható

Levéltári leírás
Evangélikus Országos Levéltár sorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Régi iratok
Régi iratok
Felsőbb egyházi és állami hatóságoktól érkezett iratok
Felsőbb egyházi és állami hatóságoktól érkezett iratok
Vegyes iratok (igazgatói, hatósági)
Vegyes iratok (igazgatói, hatósági)
Rendeletkönyvek
Rendeletkönyvek
Tantestületi értekezleti jegyzőkönyvek
Tantestületi értekezleti jegyzőkönyvek
Esperesi irattár
Esperesi irattár
Esperesi naplók és iktatókönyvek
Esperesi naplók és iktatókönyvek
Iktatókönyvek
Iktatókönyvek
Statisztikák
Statisztikák
Érettségi vizsgálati jegyzőkönyvek
Érettségi vizsgálati jegyzőkönyvek
Táblázatos iskolai kimutatások
Táblázatos iskolai kimutatások
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Háztartási iratok, számadások
Háztartási iratok, számadások
Tantestületi jegyzőkönyvek
Tantestületi jegyzőkönyvek
Pénztárkönyvek
Pénztárkönyvek
Iratok
Iratok
Lelkész- és tanítóválasztás, egyházlátogatások, alapítólevelek
Lelkész- és tanítóválasztás, egyházlátogatások, alapítólevelek
Igazgatói iratanyag mellékletei
Igazgatói iratanyag mellékletei
Tandíjnaplók
Tandíjnaplók
Mutató az iktatókönyvekhez
Mutató az iktatókönyvekhez
Betegsegélyező naplók
Betegsegélyező naplók
Számlák számadási könyvei
Számlák számadási könyvei
Iktatókönyvek
Iktatókönyvek
Igazgatói számadási könyvek
Igazgatói számadási könyvek
Alesperesi (tanügyi esperes) irattár
Alesperesi (tanügyi esperes) irattár
Iktatókönyvek
Iktatókönyvek
Pénztárnaplók és főkönyvek
Pénztárnaplók és főkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi ülési jegyzőkönyvek
Közgyűlési és presbitériumi ülési jegyzőkönyvek
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Zsinati iratok
Zsinati iratok
Naplók
Naplók
A zsinat jegyzőkönyvei
A zsinat jegyzőkönyvei
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek
Szavazólapok
Szavazólapok
Törvények, szabályrendelet és ügyrend
Törvények, szabályrendelet és ügyrend
Főigazgatói leíratok
Főigazgatói leíratok
Bizottságok
Bizottságok
Vegyes prospektusok
Vegyes prospektusok
Vegyes iratok Tessedik Sámuelről és másról
Vegyes iratok Tessedik Sámuelről és másról
Esperesek személyi hagyatéka, nyomtatványok
Esperesek személyi hagyatéka, nyomtatványok
Újonnan idecsatolt, főleg vegyes, gazdasági anyagok
Újonnan idecsatolt, főleg vegyes, gazdasági anyagok
Napló
Napló
Igazgatói irattár könyvanyaga
Igazgatói irattár könyvanyaga
Felmérések
Felmérések
Misszió
Misszió
Törvénykezési iratok
Törvénykezési iratok