290 találat látható

Levéltári leírás
Evangélikus Országos Levéltár fond
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Algőver Andor budapesti vallástanár hagyatéka
Algőver Andor budapesti vallástanár hagyatéka
Árva György dr. írásai
Árva György dr. írásai
Bakay családi iratok
Bakay családi iratok
Bánkúthy (Bőhm) Dezső, Deák téri Leánygimnázium igazgatójának és Bőhm Károly fasori gimnáziumi igazgató (kolozsvári filozófus) hagyatéka
Bánkúthy (Bőhm) Dezső, Deák téri Leánygimnázium igazgatójának és Bőhm Károly fasori gimnáziumi igazgató (kolozsvári filozófus) hagyatéka
Baráth Pál hagyatéka
Baráth Pál hagyatéka
Benczúr László, déli kerületi püspöki titkár iratai
Benczúr László, déli kerületi püspöki titkár iratai
Benkő István gyűjteménye
Benkő István gyűjteménye
Berkényi Ede hagyatéka
Berkényi Ede hagyatéka
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Berzsenyi Sándorné hagyatéka
Protestáns Országos Árvaegylet és Árvaház
Protestáns Országos Árvaegylet és Árvaház
Egyetemi Luther Szövetség
Egyetemi Luther Szövetség
Bethlen Gábor Szövetség
Bethlen Gábor Szövetség
Arad-Békési Evangélikus Egyházmegye
Arad-Békési Evangélikus Egyházmegye
Alberti evangélikus gyülekezet iratai
Alberti evangélikus gyülekezet iratai
Egyházi és iskolai felügyelők, világi főjegyző, ügyészek és egyéb tisztségviselők iratai
Egyházi és iskolai felügyelők, világi főjegyző, ügyészek és egyéb tisztségviselők iratai
Egyetemes Zsinat
Egyetemes Zsinat
Budai Evangélikus Elemi Iskola
Budai Evangélikus Elemi Iskola
Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium
Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium
Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet
Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet
Egyetemes Tanügyi Bizottság
Egyetemes Tanügyi Bizottság
Déli Evangélikus Egyházkerület
Déli Evangélikus Egyházkerület
Menekült Pozsonyi és Eperjesi Ág. Hitv. Evangélikus Teológia Budapesti Fakultása
Menekült Pozsonyi és Eperjesi Ág. Hitv. Evangélikus Teológia Budapesti Fakultása
Régi oklevelek és iratok
Régi oklevelek és iratok
Egyetemes egyházi iroda
Egyetemes egyházi iroda
Bányai Evangélikus Egyházkerület
Bányai Evangélikus Egyházkerület
Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye
Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye
Pesti Evangélikus Egyház
Pesti Evangélikus Egyház
Biszkup Ferenc hagyatéka
Biszkup Ferenc hagyatéka
Bodrog Miklós teol. tanár iratai
Bodrog Miklós teol. tanár iratai
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bredeczky Sámuel soproni líceumi tanár és földrajztudós iratai
Bruckner Győző történész, miskolci jogakadémiai dékán hagyatéka
Bruckner Győző történész, miskolci jogakadémiai dékán hagyatéka
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Bujdosó János (Wallrabenstein Jakab) hagyatéka
Czenthe Miklós EOL levéltáros magánletétje
Czenthe Miklós EOL levéltáros magánletétje
Csaba Gyula, alesperes halálára (1945) vonatkozó iratok
Csaba Gyula, alesperes halálára (1945) vonatkozó iratok
Csengődy László hagyatéka
Csengődy László hagyatéka
Csetke-Nádosy család iratai
Csetke-Nádosy család iratai
Csonkáné Szabó Magda egyháztörténeti és teológiai írásai
Csonkáné Szabó Magda egyháztörténeti és teológiai írásai
Budapesti Deák téri Elemi Iskola és Polgári Leányiskola
Budapesti Deák téri Elemi Iskola és Polgári Leányiskola
Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetsége
Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetsége
Északi Evangélikus Egyházkerület
Északi Evangélikus Egyházkerület
Béri evangélikus gyülekezet iratai
Béri evangélikus gyülekezet iratai
„Elnöki irattár” / Egyetemes Felügyelői irattár
„Elnöki irattár” / Egyetemes Felügyelői irattár
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
Oktatási Osztály
Oktatási Osztály
Budai Evangélikus Egyházmegye
Budai Evangélikus Egyházmegye
Evangélikus Gazdasági Központ
Evangélikus Gazdasági Központ
Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület
Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület
Soproni Teológiai Akadémia
Soproni Teológiai Akadémia
Budapesti (Deák téri) Evangélikus Leánygimnázium
Budapesti (Deák téri) Evangélikus Leánygimnázium
Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet
Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet
1-50 találat a 290 találat közül