Mostrar 71 resultados

Descrição arquivística
Apenas descrições de nível superior Húngaro
Previsualizar a impressão Ver:

1 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Egyházmegyei Levéltár

 • HU RMEGyL II
 • fondcsoport
 • 1762 - ?

Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye

Gyülekezetek

 • HU EOL V
 • fondcsoport

I - Kalocsai Érseki Levéltár

 • HU KFL I
 • fondcsoport
 • 1699-1992

A fondcsoport az érseki hivatal, az érseki főszentszék és a főegyházmegyei tanfelügyelőség iratait tartalmazza. Az érseki hivatal fondjában egyházkormányzati, plébániákra vonatkozó, perszonális (azaz személyekre vonatkozó) állagok találhatók, és formai alapon elkülöníthető részt alkotnak az anyakönyvi másodpéldányok, valamint a kéziratos kötetek. Az érseki főszentszék az egyházmegye bírósági szerve volt, iratai között elsősorban szentszéki peres aktákat (pl. házassági köteléki- és válóperek, holttányilvánítási perek, fegyelmi ügyek) találunk. A főegyházmegyei tanfelügyelőségnél az általános, elvi iratokon kívül az ügyeket iskolánként külön csoportosították.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

II - Esperesi kerületek

 • HU DNyEL II
 • fondcsoport

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

II - Intézmények

 • HU CsPPL II
 • fondcsoport
 • 1776-1937

Csornai Premontrei Prépostság

Resultados 1 a 24 de 71