8 találat látható

Levéltári leírás
Angol
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Archivum ecclesiasticum (Egyházi levéltár)
Archivum ecclesiasticum (Egyházi levéltár)
Kalocsai Főegyházmegyei Tanfelügyelőség
Kalocsai Főegyházmegyei Tanfelügyelőség
Professiones et scrutinia
Professiones et scrutinia
Rendtartomány / Provincia
Rendtartomány / Provincia
Iskolák / Scholae
Iskolák / Scholae
Adnotationes philosophicae
Adnotationes philosophicae
Archivum saeculare (Világi levéltár)
Archivum saeculare (Világi levéltár)
Acta gymnasii Magyaróváriensis
Acta gymnasii Magyaróváriensis