36 találat látható

Levéltári leírás
HU EOL I.2.V.073 · tétel · 1795 - 1813
Ennek része: Evangélikus Országos Levéltár

Az elején Index Ecclesiarum Evangelicarum Zoliensium, a végén névmutató. A címben nem jelzett okiratok a Blasius, Guth és Árvay Török családokra, továbbá Dezser, Pojnik, Breznóbánya, Velicsne, Revisnye és Libetbánya helyiségekre tartalmaznak adatokat (pp. 921-1021.)

Schulek József