22 találat látható

Levéltári leírás
Magyarországi Evangélikus Egyház fond
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
AGE Törzsanyag
AGE Törzsanyag
Adóalapi Bizottság iratai
Adóalapi Bizottság iratai
Pecsétgyűjtemény
Pecsétgyűjtemény
Kép- és fényképgyűjtemény
Kép- és fényképgyűjtemény
Elektromos és digitális adathordozók
Elektromos és digitális adathordozók
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek nyilvántartása
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek nyilvántartása
Gyülekezettörténetek
Gyülekezettörténetek
Evangélikus népfőiskolák és belmissziói otthonok
Evangélikus népfőiskolák és belmissziói otthonok
Körlevelek, jegyzőkönyvek (nem nyomtatott iratok formájában)
Körlevelek, jegyzőkönyvek (nem nyomtatott iratok formájában)
Gyászjelentések
Gyászjelentések
Térképtár
Térképtár
Mikrofilmgyűjtemény
Mikrofilmgyűjtemény
Ordinációs (lelkészavatási) könyvek
Ordinációs (lelkészavatási) könyvek
Ordass-gyűjtemény
Ordass-gyűjtemény
Egyházzenei gyűjtemény
Egyházzenei gyűjtemény
Evangélikus női munka (papné-, női, és leányesületek) iratai
Evangélikus női munka (papné-, női, és leányesületek) iratai
Egyházigazgatási űrlapok és sokszorosított anyagok
Egyházigazgatási űrlapok és sokszorosított anyagok
Régi oklevelek és iratok
Régi oklevelek és iratok
Magyarországi német és szlovák nyelvű evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Magyarországi német és szlovák nyelvű evangélikusokra vonatkozó adatok, iratok
Tervtár
Tervtár
Analecta-gyűjtemény
Analecta-gyűjtemény
Kisnyomtatványok, füzetek, meghívók, programok, plakátok, egyéb
Kisnyomtatványok, füzetek, meghívók, programok, plakátok, egyéb