545 találat látható

Levéltári leírás
Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Veszprémi püspöki levéltár
Veszprémi püspöki levéltár
Egyházmegyei Hatóság iratai
Egyházmegyei Hatóság iratai
Intimata regia
Intimata regia
Litteræ circulares
Litteræ circulares
Correspondentiæ vicariales
Correspondentiæ vicariales
Negotia religionaria
Negotia religionaria
Acta Seminarii Sanctæ Annæ
Acta Seminarii Sanctæ Annæ
Acta parochialia
Acta parochialia
Acta et fragmenta visitationis canonicæ
Acta et fragmenta visitationis canonicæ
Visitationes canonicæ
Visitationes canonicæ
Relationes periodicæ
Relationes periodicæ
Acta personalia
Acta personalia
Præsentæ parochorum
Præsentæ parochorum
Testamenta parochorum
Testamenta parochorum
Conscriptiones proventuum parochialium
Conscriptiones proventuum parochialium
Conscriptiones animarum
Conscriptiones animarum
Status impopulationis parochiarum
Status impopulationis parochiarum
Impopulatio parochiarum
Impopulatio parochiarum
Incolatus in oppidis
Incolatus in oppidis
Parochialia
Parochialia
Acta coronalia
Acta coronalia
Quietantiæ parochorum
Quietantiæ parochorum
Acta regulationem parochiarum concernentia
Acta regulationem parochiarum concernentia
Contractus parochorum cum fidelibus
Contractus parochorum cum fidelibus
Informationes de stolis et statu ecclesiarum
Informationes de stolis et statu ecclesiarum
Synodus
Synodus
Synodus diœcesana
Synodus diœcesana
Synodus nationalis
Synodus nationalis
Relationes de diversis ecclesiis et parochiis
Relationes de diversis ecclesiis et parochiis
Abbatiæ, præposituræ et canonicatus
Abbatiæ, præposituræ et canonicatus
Acta religiosorum ordinum
Acta religiosorum ordinum
Dispensationes, jurisdictiones
Dispensationes, jurisdictiones
Dispensationes Romanæ
Dispensationes Romanæ
Dispensationes in bannis
Dispensationes in bannis
Dispensationes in consanguinitate et affinitate
Dispensationes in consanguinitate et affinitate
Jurisdictiones et dispensationes
Jurisdictiones et dispensationes
Informationes de matrimoniis mixtis
Informationes de matrimoniis mixtis
Conversiones et aversiones a fide
Conversiones et aversiones a fide
Dispensationes mixtæ religionis
Dispensationes mixtæ religionis
[Egyházmegyei szentszék iratai]
[Egyházmegyei szentszék iratai]
Religionaria
Religionaria
Matricula
Matricula
Anyakönyvi másodpéldányok
Anyakönyvi másodpéldányok
Bérmálási anyakönyvi másolatok
Bérmálási anyakönyvi másolatok
[Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai]
[Egyházmegyei tanfelügyelőség iratai]
Dismembratio diœcesis
Dismembratio diœcesis
Rationes generalis sollicituræ
Rationes generalis sollicituræ
Rationes domus emeritorum
Rationes domus emeritorum
Cassa diœcesana
Cassa diœcesana
Építkezési iratok
Építkezési iratok
1-50 találat a 545 találat közül