Mostrando 120 resultados

Descripción archivística
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Imprimir vista previa Hierarchy Ver :
különböző vegyes ügyek
különböző vegyes ügyek
Pannonhalmi területi apátság iratai
Pannonhalmi területi apátság iratai
Főapátsági intézmények iratai
Főapátsági intézmények iratai
Apátságok, rendházak, iskolák iratai
Apátságok, rendházak, iskolák iratai
Pannonhalmi Főapátság gazdasági levéltára
Pannonhalmi Főapátság gazdasági levéltára
Petz Aladár iratai
Petz Aladár iratai
Posgay Károly és Doufrain Irén emlékiratai
Posgay Károly és Doufrain Irén emlékiratai
Pásztor Erzsébet emlékiratai
Pásztor Erzsébet emlékiratai
Küzdényi Szilárd emlékirata
Küzdényi Szilárd emlékirata
Szőke Pálma levelezése
Szőke Pálma levelezése
Kende család iratai
Kende család iratai
Levelek különböző szeméyekhez A-Z
Levelek különböző szeméyekhez A-Z
Nyugták
Nyugták
Nyomtatványok, köszöntők
Nyomtatványok, köszöntők
Címzett nélküli levelek időrendben
Címzett nélküli levelek időrendben
Végrendeletek
Végrendeletek
Levelek vegyesen A-Z
Levelek vegyesen A-Z
Úrbéri összeírások
Úrbéri összeírások
Peres iratok
Peres iratok
Tiszakóródi kisebb királyi regálék bérleti ügyei
Tiszakóródi kisebb királyi regálék bérleti ügyei
Egyéb birtokügyek
Egyéb birtokügyek
Osztály-, csere-, és egyezséglevelek
Osztály-, csere-, és egyezséglevelek
Császári és királyi oklevelek
Császári és királyi oklevelek
Községek kiadványai
Községek kiadványai
ifj. Kende Pál és Szuhányi Erzsébet gazdálkodására vonatkozó iratok
ifj. Kende Pál és Szuhányi Erzsébet gazdálkodására vonatkozó iratok
A család egészét illető iratok, valamint a középkori gyűjtemény.
A család egészét illető iratok, valamint a középkori gyűjtemény.
Számadások és kölcségvetések
Számadások és kölcségvetések
Zálog ügyek
Zálog ügyek
A felvidéki jövedelmekre vonatkozó iratok
A felvidéki jövedelmekre vonatkozó iratok
Levélátvételi elismervények, jegyzékek
Levélátvételi elismervények, jegyzékek
Vármegyei kiadványok
Vármegyei kiadványok
Szatmár vármegye
Szatmár vármegye
Protokollumok
Protokollumok
Birtok-, és határösszeírások, földlajstromok
Birtok-, és határösszeírások, földlajstromok
id. Kende Pál gazdálkodására vonatkozó iratok
id. Kende Pál gazdálkodására vonatkozó iratok
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek
Regeszták IV.
Regeszták IV.
Hont és Kishont vármegye
Hont és Kishont vármegye
Pozsony vármegye
Pozsony vármegye
Egyházi testületek és az egri püspök kiadványai
Egyházi testületek és az egri püspök kiadványai
Fölterjesztések felsőbb fórumokhoz
Fölterjesztések felsőbb fórumokhoz
A csicseri birtok záloglása és megosztása
A csicseri birtok záloglása és megosztása
Váci káptalan
Váci káptalan
Ferenc egri püspök
Ferenc egri püspök
Örökségi ügyek
Örökségi ügyek
Máramaros vármegye
Máramaros vármegye
Egri káptalan
Egri káptalan
Garamszentbenedeki konvent
Garamszentbenedeki konvent
Abaúj vármegye
Abaúj vármegye
Hitbér kiadása
Hitbér kiadása
Resultados 1 a 50 de 120