120 találat látható

Levéltári leírás
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Zászlós István
Zászlós István
Zálog ügyek
Zálog ügyek
Zahoránszky Pál iratai
Zahoránszky Pál iratai
Virág János
Virág János
Végrendeletek
Végrendeletek
Vármegyei kiadványok
Vármegyei kiadványok
Varga Ferenc gyűjteménye
Varga Ferenc gyűjteménye
Váci káptalan
Váci káptalan
Úrbéri összeírások
Úrbéri összeírások
Tiszakóródi kisebb királyi regálék bérleti ügyei
Tiszakóródi kisebb királyi regálék bérleti ügyei
Tervtár
Tervtár
Térképtár
Térképtár
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek
Takács Kálmán hagyatéka
Takács Kálmán hagyatéka
Szuhányi Erzsébet levelezése
Szuhányi Erzsébet levelezése
Szőke Pálma levelezése
Szőke Pálma levelezése
Szepes vármegye
Szepes vármegye
Személyes és peres ügyek
Személyes és peres ügyek
Szelestey Béla
Szelestey Béla
Szatmár vármegye
Szatmár vármegye
Szászváros közigazgatási iratai
Szászváros közigazgatási iratai
Szapáry Paula iratai
Szapáry Paula iratai
Számadások és kölcségvetések
Számadások és kölcségvetések
Szabolcs vármegye
Szabolcs vármegye
Stehonics János
Stehonics János
Stadler Frida
Stadler Frida
Somogyi család levéltára
Somogyi család levéltára
Sólymosi Tamás Tibor
Sólymosi Tamás Tibor
Sohonyay Lászlóné
Sohonyay Lászlóné
Rendi Papi Imaegylet és Eucharisztikus Társulat iratai
Rendi Papi Imaegylet és Eucharisztikus Társulat iratai
Regeszták IV.
Regeszták IV.
Regeszták III.
Regeszták III.
Regeszták II.
Regeszták II.
Regeszták I.
Regeszták I.
Protokollumok
Protokollumok
Pozsony vármegye
Pozsony vármegye
Posgay Károly és Doufrain Irén emlékiratai
Posgay Károly és Doufrain Irén emlékiratai
Petz Aladár iratai
Petz Aladár iratai
Peres iratok
Peres iratok
Pecsétek, pecsétnyomól és bélyegzők gyűjteménye
Pecsétek, pecsétnyomól és bélyegzők gyűjteménye
Pásztor Erzsébet emlékiratai
Pásztor Erzsébet emlékiratai
Pannonhalmi területi apátság iratai
Pannonhalmi területi apátság iratai
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Pannonhalmi Főapátság gazdasági levéltára
Pannonhalmi Főapátság gazdasági levéltára
Osztály-, csere-, és egyezséglevelek
Osztály-, csere-, és egyezséglevelek
Örökségi ügyek
Örökségi ügyek
Oral history gyűjtemény
Oral history gyűjtemény
Oklevélgyűjtemény
Oklevélgyűjtemény
Nyugták
Nyugták
Nyomtatványok, köszöntők
Nyomtatványok, köszöntők
1-50 találat a 120 találat közül