Showing 120 results

Archival description
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Print preview Hierarchy View:
Pannonhalmi területi apátság iratai
Pannonhalmi területi apátság iratai
Bors család iratai
Bors család iratai
Chernel család levéltára
Chernel család levéltára
Guary család levéltára
Guary család levéltára
Császári és királyi oklevelek
Császári és királyi oklevelek
Vármegyei kiadványok
Vármegyei kiadványok
Szabolcs vármegye
Szabolcs vármegye
Községek kiadványai
Községek kiadványai
Végrendeletek
Végrendeletek
Örökségi ügyek
Örökségi ügyek
Hitbér kiadása
Hitbér kiadása
Levelek különböző szeméyekhez A-Z
Levelek különböző szeméyekhez A-Z
Szuhányi Erzsébet levelezése
Szuhányi Erzsébet levelezése
Címzett nélküli levelek időrendben
Címzett nélküli levelek időrendben
Somogyi család levéltára
Somogyi család levéltára
Gazdasági iratok
Gazdasági iratok
Küzdényi Szilárd emlékirata
Küzdényi Szilárd emlékirata
Szelestey Béla
Szelestey Béla
Károly Ferenc iratai
Károly Ferenc iratai
Mayer József hagyatéka
Mayer József hagyatéka
Laborcz Iván
Laborcz Iván
Egyesületek, társulatok
Egyesületek, társulatok
Tervtár
Tervtár
Fénymásolatok gyűjteménye
Fénymásolatok gyűjteménye
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár
Apátságok, rendházak, iskolák iratai
Apátságok, rendházak, iskolák iratai
Berényi család iratai
Berényi család iratai
Erdődy család levéltára
Erdődy család levéltára
Kende család iratai
Kende család iratai
Egri káptalan
Egri káptalan
Ferenc egri püspök
Ferenc egri püspök
Heves és Külső-Szolnok vármegye
Heves és Külső-Szolnok vármegye
Szatmár vármegye
Szatmár vármegye
Szepes vármegye
Szepes vármegye
Peres iratok
Peres iratok
A felvidéki jövedelmekre vonatkozó iratok
A felvidéki jövedelmekre vonatkozó iratok
Tiszakóródi kisebb királyi regálék bérleti ügyei
Tiszakóródi kisebb királyi regálék bérleti ügyei
Osztály-, csere-, és egyezséglevelek
Osztály-, csere-, és egyezséglevelek
Úrbéri összeírások
Úrbéri összeírások
Regeszták III.
Regeszták III.
Szőke Pálma levelezése
Szőke Pálma levelezése
Khuen-Héderváry Károly levelei
Khuen-Héderváry Károly levelei
Varga Ferenc gyűjteménye
Varga Ferenc gyűjteménye
Stadler Frida
Stadler Frida
Kükedi József
Kükedi József
Maltáry Árpád
Maltáry Árpád
Zászlós István
Zászlós István
Héjjas Pál
Héjjas Pál
Takács Kálmán hagyatéka
Takács Kálmán hagyatéka
Bárczy István iratai
Bárczy István iratai
Results 1 to 50 of 120