1540 találat látható

Levéltári leírás
Evangélikus Országos Levéltár
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
Statisztikák
Statisztikák
Szabályzatok
Szabályzatok
Napló
Napló
Rendeletkönyvek
Rendeletkönyvek
Házi számadások mellékletei
Házi számadások mellékletei
Tandíjnaplók
Tandíjnaplók
Igazgatói irodai pénztár
Igazgatói irodai pénztár
Számlák számadási könyvei
Számlák számadási könyvei
Tantestületi jegyzőkönyvek
Tantestületi jegyzőkönyvek
Hungarian Church Press
Hungarian Church Press
Igazgatói számadási könyvek
Igazgatói számadási könyvek
Horváth Sámuel írásai a tótkomlósi egyházközségről
Horváth Sámuel írásai a tótkomlósi egyházközségről
Mutató az iktatókönyvekhez
Mutató az iktatókönyvekhez
Igazgatói iratanyag mellékletei
Igazgatói iratanyag mellékletei
Veres Pálné Leánynevelő Intézet kiadásainak számlakönyve
Veres Pálné Leánynevelő Intézet kiadásainak számlakönyve
Finn-észt-magyar kapcsolatok
Finn-észt-magyar kapcsolatok
Alapszabályok, pénztári mellékletek
Alapszabályok, pénztári mellékletek
Kiadványok és egyéb
Kiadványok és egyéb
Vegyes külügyi iratok
Vegyes külügyi iratok
Samuel Gamauf levele feleségének
Samuel Gamauf levele feleségének
Hörk József Radvánszky Antal-életrajza
Hörk József Radvánszky Antal-életrajza
Levelezések, vegyes anyag
Levelezések, vegyes anyag
Veres Pálné Leánynevelő Intézet kiadásainak számlakönyve
Veres Pálné Leánynevelő Intézet kiadásainak számlakönyve
Azok az iratok, amelyek a leltár évkörébe esnek, és az első rendezés után kerültek Szarvasról Budapestre
Azok az iratok, amelyek a leltár évkörébe esnek, és az első rendezés után kerültek Szarvasról Budapestre
Magánszemélyektől érkezett iratok
Magánszemélyektől érkezett iratok
Sorsjegykönyv
Sorsjegykönyv
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
Iktatókönyvek
Iktatókönyvek
Ifjúsági Gyámintézet
Ifjúsági Gyámintézet
Igazgatói irattár könyvanyaga
Igazgatói irattár könyvanyaga
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Külügyi szolgálat
Külügyi szolgálat
A szarvasi esperességi levéltári szekrény ajtajának belső oldalára szegezett jegyzékek
A szarvasi esperességi levéltári szekrény ajtajának belső oldalára szegezett jegyzékek
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Betegsegélyező naplók
Betegsegélyező naplók
Dal- és Zeneegyesület
Dal- és Zeneegyesület
A Veres Pálné Intézet szervezése
A Veres Pálné Intézet szervezése
Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának kiadásainak számlakönyve
Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának kiadásainak számlakönyve
Gamauf, Samuel: Reisebeschreibung aufgesetzt zu Pest im Ignatz Schöpfischen Hause in der Kolbachergasse
Gamauf, Samuel: Reisebeschreibung aufgesetzt zu Pest im Ignatz Schöpfischen Hause in der Kolbachergasse
Esperesektől érkezett iratok
Esperesektől érkezett iratok
Segélyegylet
Segélyegylet
Főigazgatói leíratok
Főigazgatói leíratok
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
Egyéb jegyzőkönyvek
Egyéb jegyzőkönyvek
Pályázatok
Pályázatok
Lakók, albérlők és cselédek lajstroma
Lakók, albérlők és cselédek lajstroma
Comenius Ámos János és Apáczai Cseri János paedagogikájának bírálatos egybevetése
Comenius Ámos János és Apáczai Cseri János paedagogikájának bírálatos egybevetése
Radvánszky Antal volt egyetemes felügyelő gyásztiszteletének rendje
Radvánszky Antal volt egyetemes felügyelő gyásztiszteletének rendje
Igazgatóktól érkezett iratok
Igazgatóktól érkezett iratok
Veres Pálné Leánynevelő Intézet számlakönyve (Bevételek)
Veres Pálné Leánynevelő Intézet számlakönyve (Bevételek)
1-50 találat a 1540 találat közül