Showing 1577 results

Archivistische beschrijving
Evangélikus Országos Levéltár
Print preview Hierarchy View:
Statisztikák
Statisztikák
Szabályzatok
Szabályzatok
Napló
Napló
Rendeletkönyvek
Rendeletkönyvek
Házi számadások mellékletei
Házi számadások mellékletei
Tandíjnaplók
Tandíjnaplók
Igazgatói irodai pénztár
Igazgatói irodai pénztár
Számlák számadási könyvei
Számlák számadási könyvei
Tantestületi jegyzőkönyvek
Tantestületi jegyzőkönyvek
Igazgatói számadási könyvek
Igazgatói számadási könyvek
Hungarian Church Press
Hungarian Church Press
Horváth Sámuel írásai a tótkomlósi egyházközségről
Horváth Sámuel írásai a tótkomlósi egyházközségről
Igazgatói iratanyag mellékletei
Igazgatói iratanyag mellékletei
Mutató az iktatókönyvekhez
Mutató az iktatókönyvekhez
Veres Pálné Leánynevelő Intézet kiadásainak számlakönyve
Veres Pálné Leánynevelő Intézet kiadásainak számlakönyve
Alapszabályok, pénztári mellékletek
Alapszabályok, pénztári mellékletek
Kiadványok és egyéb
Kiadványok és egyéb
Finn-észt-magyar kapcsolatok
Finn-észt-magyar kapcsolatok
Vegyes külügyi iratok
Vegyes külügyi iratok
Samuel Gamauf levele feleségének
Samuel Gamauf levele feleségének
Levelezések, vegyes anyag
Levelezések, vegyes anyag
Veres Pálné Leánynevelő Intézet kiadásainak számlakönyve
Veres Pálné Leánynevelő Intézet kiadásainak számlakönyve
Hörk József Radvánszky Antal-életrajza
Hörk József Radvánszky Antal-életrajza
Azok az iratok, amelyek a leltár évkörébe esnek, és az első rendezés után kerültek Szarvasról Budapestre
Azok az iratok, amelyek a leltár évkörébe esnek, és az első rendezés után kerültek Szarvasról Budapestre
Magánszemélyektől érkezett iratok
Magánszemélyektől érkezett iratok
Sorsjegykönyv
Sorsjegykönyv
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
Ifjúsági Gyámintézet
Ifjúsági Gyámintézet
Igazgatói irattár könyvanyaga
Igazgatói irattár könyvanyaga
Iktatókönyvek
Iktatókönyvek
Betegsegélyező naplók
Betegsegélyező naplók
Dal- és Zeneegyesület
Dal- és Zeneegyesület
A Veres Pálné Intézet szervezése
A Veres Pálné Intézet szervezése
Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának kiadásainak számlakönyve
Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának kiadásainak számlakönyve
Vegyes iratok
Vegyes iratok
Külügyi szolgálat
Külügyi szolgálat
A szarvasi esperességi levéltári szekrény ajtajának belső oldalára szegezett jegyzékek
A szarvasi esperességi levéltári szekrény ajtajának belső oldalára szegezett jegyzékek
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Gamauf, Samuel: Reisebeschreibung aufgesetzt zu Pest im Ignatz Schöpfischen Hause in der Kolbachergasse
Gamauf, Samuel: Reisebeschreibung aufgesetzt zu Pest im Ignatz Schöpfischen Hause in der Kolbachergasse
Segélyegylet
Segélyegylet
Főigazgatói leíratok
Főigazgatói leíratok
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
Esperesektől érkezett iratok
Esperesektől érkezett iratok
Egyéb jegyzőkönyvek
Egyéb jegyzőkönyvek
Pályázatok
Pályázatok
Lakók, albérlők és cselédek lajstroma
Lakók, albérlők és cselédek lajstroma
Comenius Ámos János és Apáczai Cseri János paedagogikájának bírálatos egybevetése
Comenius Ámos János és Apáczai Cseri János paedagogikájának bírálatos egybevetése
Radvánszky Antal volt egyetemes felügyelő gyásztiszteletének rendje
Radvánszky Antal volt egyetemes felügyelő gyásztiszteletének rendje
Veres Pálné Leánynevelő Intézet számlakönyve (Bevételek)
Veres Pálné Leánynevelő Intézet számlakönyve (Bevételek)
Igazgatóktól érkezett iratok
Igazgatóktól érkezett iratok
Resultaten 1 tot 50 van 1577