1577 találat látható

Levéltári leírás
Evangélikus Országos Levéltár
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:
„Elnöki irattár” / Egyetemes Felügyelői irattár
„Elnöki irattár” / Egyetemes Felügyelői irattár
„Jó Pásztor” Missziói Alapítvány
„Jó Pásztor” Missziói Alapítvány
A bakonytamási evangélikus egyház ágendáskönyve
A bakonytamási evangélikus egyház ágendáskönyve
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (eredeti)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (eredeti)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (másolat)
A békési ág. hitv. evang. esperesség levéltárának leltára (másolat)
A budai egyházmegye felügyelőválasztási szavazatai
A budai egyházmegye felügyelőválasztási szavazatai
A Dunán-inneni Reformatus Egyházkerület összeírása traktusok szerint
A Dunán-inneni Reformatus Egyházkerület összeírása traktusok szerint
A leltár évkörébe eső, jelzet nélküli iratok
A leltár évkörébe eső, jelzet nélküli iratok
A logika és metafizika rendszere (Draskóczy Lajos jegyzete)
A logika és metafizika rendszere (Draskóczy Lajos jegyzete)
A magyar jog compendiuma kérdésekben és feleletekben
A magyar jog compendiuma kérdésekben és feleletekben
A magyar jog szótárszerűen szerkesztett enciklopédiája
A magyar jog szótárszerűen szerkesztett enciklopédiája
A magyarországi evang. egyház történetére vonatkozó iratok másolatai, elsősorban zsinatok anyagai
A magyarországi evang. egyház történetére vonatkozó iratok másolatai, elsősorban zsinatok anyagai
A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának gyűjteményi felmérése
A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának gyűjteményi felmérése
A pesti ág. hitv. Algimnasium főnévjegyzéke
A pesti ág. hitv. Algimnasium főnévjegyzéke
A pesti ág. hitv. főgymnasium magyar önképzőkörének alapszabálya
A pesti ág. hitv. főgymnasium magyar önképzőkörének alapszabálya
A pesti ág. hitv. Gimnasium I. o. névjegyzéke
A pesti ág. hitv. Gimnasium I. o. névjegyzéke
A pesti ág. hitv. Gimnasium II. o. névjegyzéke
A pesti ág. hitv. Gimnasium II. o. névjegyzéke
A pesti ág. hitv. Gimnasium III. és IV. o. névjegyzéke
A pesti ág. hitv. Gimnasium III. és IV. o. névjegyzéke
A pesti ág. hitv. Gyülekezeti Gimnasium névjegyzéke
A pesti ág. hitv. Gyülekezeti Gimnasium névjegyzéke
A pesti ág. hitv. középtanoda I. o. névsora
A pesti ág. hitv. középtanoda I. o. névsora
A pesti ág. hitv. középtanoda II. o. névsora
A pesti ág. hitv. középtanoda II. o. névsora
A pesti ág. hitv. középtanoda III-IV. o. névsora
A pesti ág. hitv. középtanoda III-IV. o. névsora
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának pénztári naplója
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának számlakönyve (Bevételek)
A pesti ev. Veres Pálné Leánynevelő Intézet internátusának számlakönyve (Bevételek)
A philosophia története
A philosophia története
A philosophia története (Dr. Pauer Imre előadásai nyomán)
A philosophia története (Dr. Pauer Imre előadásai nyomán)
A polgári leányiskola nyomtatásban meg nem jelent értesítői
A polgári leányiskola nyomtatásban meg nem jelent értesítői
A Pozsonyi Ágoston Hitvallású Evangélikus Theológia polgárainak jegyzőkönyve 1871-77
A Pozsonyi Ágoston Hitvallású Evangélikus Theológia polgárainak jegyzőkönyve 1871-77
A pozsonyi theológiai akadémián Kovács Sándor vezetésével készült egyháztörténeti dolgozatok
A pozsonyi theológiai akadémián Kovács Sándor vezetésével készült egyháztörténeti dolgozatok
A soproni hittudományi karon készült egyházközség-történeti dolgozatok
A soproni hittudományi karon készült egyházközség-történeti dolgozatok
A szarvasi esperességi levéltári szekrény ajtajának belső oldalára szegezett jegyzékek
A szarvasi esperességi levéltári szekrény ajtajának belső oldalára szegezett jegyzékek
A Szombathelyi Evangélikus Diákszövetség jegyzőkönyvei
A Szombathelyi Evangélikus Diákszövetség jegyzőkönyvei
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
A tót (szlovák) evangélikusok elszakadási ügye
A Veres Pálné Intézet szervezése
A Veres Pálné Intézet szervezése
A Veres Pálné leányinternátus törzskönyve
A Veres Pálné leányinternátus törzskönyve
A zsinat bizottságai
A zsinat bizottságai
A zsinat elnöksége
A zsinat elnöksége
A zsinat előkészítése
A zsinat előkészítése
A zsinat I. ülésszaka és ülései
A zsinat I. ülésszaka és ülései
A zsinat II. ülésszaka és ülései
A zsinat II. ülésszaka és ülései
A zsinat jegyzőkönyvei
A zsinat jegyzőkönyvei
Abaújszántói Evangélikus Egyházközség levéltára
Abaújszántói Evangélikus Egyházközség levéltára
Acta comissionis Pestiensis et Posoniensis mediante cuius Carolus VI. sub diaeta anni 1715. in negotio religionis omnes abusus resolvit.
Acta comissionis Pestiensis et Posoniensis mediante cuius Carolus VI. sub diaeta anni 1715. in negotio religionis omnes abusus resolvit.
Acta de juribus et persecutionibus filialium ecclesiarum
Acta de juribus et persecutionibus filialium ecclesiarum
Acta de studisorum exitu et censura librorum
Acta de studisorum exitu et censura librorum
Acta et Conclusiones Conventus seu Synodi Solensis, 1610
Acta et Conclusiones Conventus seu Synodi Solensis, 1610
Acta et Conclusiones Conventus seu Synodi Solnensis, 1610
Acta et Conclusiones Conventus seu Synodi Solnensis, 1610
1-50 találat a 1577 találat közül