193 találat látható

Levéltári leírás
IV - Rendtagok / Religiosi
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

Máramaros vármegye természetrajzi leírásához készített és gyűjtött jegyzetek

Népesség. – Mármaros hegyei. – Kőrősmezői erdő kerülethez tartozo havasok és azoknak nevei. – Folyók. – Mármaros megyét érdeklő jegyzetek. – Mármaros ásványos vizei. – Éghajlat. – A királyvölgyi só-aknáknak rövid leirása. – Rövid leírása a sugatagi só-bányáknak. – Rövid rajza a Szlatinai só Tisztségnél művelésben álló, és viszonyok miatt már fel hagyott aknáknak. – A rónaszéki aknák rövid raiza. – Jegyzéke azon fenyő szályfáknak, melyek a következendő évek lefolytában … által vétettek (1844.01.20). – Beschreibung der Rahoer Bezirk. – Ausweis Uiber den flächeninhalt der zu nachbenannten ungrischen Kron und Cameral Domänen Montanistischen Bezirken und k: freistädten etc. gehörigen Forste (1836). – Világ Károly: Borsai táj rajzolata (térkép és magyarázata, 1845).

Vegyes rajzok és nyomtatványok

Belső szervek orvosi rajzai (1840 körül) – Az aggteleki barlangrendszer alaprajzi vázlata (1830 körül). – A madarászat Debrecenben. Nyomt. cikk, Társalkodó (1846. 01.08).

Mások kéziratai

Körlevél fogalmazványa. – Rómer Flóris OSB: A pozsonyi természettudományos gyűjtemények (1847). – Kruesz Krizosztom OSB: A győri akadámia gyűjteményéről. – Status collectionum naturalium Archi-Coenobii S. Martini ad requisitionem J. Hanák – Csécsi Imre. A debreceni főiskola gyűjteményéről.

Kisebb kéziratok

Az állat, növény és ásvány nevek magyarításáról (1848). – Néhány szó Csatáry Ottó Urnak (1845). – Jelentés (fogalmazványtöredék). – Természettörténet. Irta Dr. Peregriny Elek. (bírálat, 19. sz..) – Természetrajzi témájú könyvek jegyzéke. – Javaslat Eötvös József mminiszternek három természettudományi tanszék fölállításáról (1848).

Természettudományi naplók

  1. Természettudományi napló (1839–1841). – 2. Természettudományi napló (1842). – 3. Természettudományi napló (1843). – 4. Természettudományi napló (1844–1846). – 5. Természettudományi napló (1845–1849).

Tanári jegyzetek

Magyar nyelvtudomány. – Vallástani tanterv-vázlatok (Egykorú kéziratok, részben autogr. 8 db. Különb. nagys.). – Vizsgatételek.

Az 1848. évi reformokkal kapcsolatos nyomtatványok és iratok

Az összes ipartanodai hallgatóság kívánatai. Pest, nyomt. (1848.04.09). – Pest város tisztújítására vonatkozólag az 1848dik évi május 22kén tartatott közgyülésen megállapított Rendszabály. Nyomt. (1848.05.22). – Juhász Bálint alpári ref. lelkész levele Hanák Jánoshoz. (1848.07.16). – Az Abaúj megyei zsellérek levele a nemzetgyűléshez Hanák János megfogalmazásában. (1848.) – A Magyar Felelős Ministerium tárca nélküli elnökéhez Gróf Batthyány Lajos ő méltóságához nyújtandó alázatos kerelmök a bent írt kétszáztizenhárom zselléreknek. (1848.07.16).

Természettudományi könyvek előfizetési felhívásai

Prospectus. Fauna Japonica, per Ph. Fr. de Siebold (1834). – Preis-Verzeichniss vorräthiger Mineralien, Gebirgsarten und Versteinerungen bei A. Krantz & Comp. in Berlin (1842). – Subscriptions-Ankündigung. Flora exsiccata Vindobonensis (Bécs, 1844.) – Plantae rariores Imperii Austriaci praecipue Hungariae et Transsilvaniae (előfizetési felhívás, Bécs, 1846). – Hanák János: A Természetrajz elemei az ifjúság számára, 2. kiadás Pest (1846) – Hartleben Konrád Adolf sajátjai. (Kiadói ismertetőlap.) Nyomtatvány. 1 f. – Athaeneum előfizetési felhívása (1848).

1-24 találat a 193 találat közül