84 találat látható

Levéltári leírás
II - Rendházak / Domus
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

Diplomata (Litterae authenticae)

  1. A podolini városi tanács oklevele két telek eladásáról a piaristák számára (1644.05.06). – 2. Nicolaus Oborski krakkói segédpüspök oklevele a podolini piarista templom fölszenteléséről (1671.06.07). – 3. Stanislaus Lubomirski rendelete a katolikus vallás szabad gyakorlásáról a szepesi kapitányság 13 városában (Mandatum pro libero exercitio catholico in XIII oppidis Capitaneatus Scepusiensis, nyomtatvány, 1671.05.18). – 4. Adalbertus (Siewierkowicz) a S. Theresia prov. levele Michael Krausz podolini rektornak tartományi káptalan összehívásáról (1682.08.02). – 5. Zbignew Trenbecki szandeci kapitány oklevele a podolini kollégium számára (Lubomirski herceg aláírásával, 1710.06.20). – 6. Judicium tribunalis Regni Poloniae Lublinense in causa inter collegium Podolinensis et Annam de Dobra Wosiakowska (1737).

Fasciculus Rákóczianus (Cista XI, Fasc. 2)

  1. Rákóczi II. Ferenc adománylevele a podolini piaristáknak évente 20 hordó borról a Bécsújhelyről való meneküléséhez kapott segítségért (1703.09.23). – 2. II. Rákóczi Ferenc protekcionális levele a tokaji táborban az előtte megjelenő podolini piaristáknak (1703.11.02). – 3. Bertóthy Ferenc (Rákóczi generálisa) protekcionális levele a fejedelem adományborának szállításához (1704.03.14). – 4. II. Rákóczi Ferenc levele az adománybor kiutalása és biztonságos szállítása ügyében (1705.03.18). – 5. II. Rákóczi Ferenc protekcionális levele az adománybor szállításához (1709.11.11). – 6. Krucsay István válaszlevele a podolini piaristák fellebbezésére, akik a felkelés leverése után nem kapták meg az adománybort (1715.11.08).

Supremarum ordinem gubernantium dispositiones (Cista VII)

  1. Copia brevis Urbani VIII. creantis in locum defuncti P. Marii Sozzi in gubernatorem religionis P. Stephanum Cherubinum, cum P. Sylvestro Pietrasanta SJ mandantisque, ut eis obediant nostri religiosi, supressis interim P. Generali et assistentibus (1644). – 2-7. Litterae et ordinationes P. Joannis Garziae a Jesu praep. gen. (1656-1658) – 8. Ordinationes et declarationes, qua a maioribus superioribus ad domum Rzessoviensem pervenerunt 1657-1661 (1661). – 9-12. Litterae et ordinationes P. Camilli Scassellati a S. Hieronymo praep. gen. (1660-1663). – 13-26. Litterae et ordinationes P. Cosmi Chiara a Jesu Maria praep. gen. (1768-1771). – 27-30. Litterae et ordinationes P. Caroli Joannis Pirroni a Jesu praep. gen. (1679-1683). – 31-36. Litterae et ordinationes P. Alexii Armini a Conceptione BMV praep. gen. (1683-1690) – 37-42. Litterae et ordinationes P. Joannis Francisci Foci a S. Petro praep. gen. (1693-1696). – 43. Ordinationes pro domo Podolinensi ex actis visitationis generalis (1696). – 44. Reflexiones supra Synopsim constitutionum nostrarum quondam a pie mortuo P. Joanne Francisco a S. Petro paep. gen. in lucem edita. – 45-48. Litterae et ordinationes P. Joannis Chrys. Salistri a S. Paulo visitator gen et postea praep. gen. (1690-1711) – 49-53. Litterae et ordinationes P. Petri Francisci Zanoni a Conceptione praep. gen. (1700-1702) – 54-56. Litterae et ordinationes P. Andreae Boschi a S. Sebastiano praep. gen. (1712-1713). – 57-59. Litterae Romanae P. Joannis Caroli a S. Barbara et P. Caroli a S. Antonio ad P. Hyacinthum a S. Gregorio (1645-1648). – 60. Litterae P. Michaelis Geiselbrunner a S. Mariae ass. gen. ad P. Jacobum Weczirka a S. Barbara (1662). – 61. Copia litterarum Michaelis Krausz a Visitatione BMV ad P. Augustinum visitatorem (1696). – Az iratok között, számozás nélkül, kihajtogatva megtalálhatók az 1780-ban készült eredeti levéltári csomagolópapírok is.

Liber in quo continentur mandata et litterae

Liber in quo continentur mandata et litterae mandata et litterae tam Patrum Generalium (1656-1688) quam Provincialium (1656-1676), item Visitationum eorundem Patrum (1656-1681), item Bulla et litterae apostolicae (1656-1750), litterae episcopales (1665-1668), litterae denique generis diversi (1750). – Kívül: Archivi Liber XVIII. in quo continentur I. Bullae Apostolicae, II. Litterae Episcoporum III. Litterae diversorum in negotiis maioris momenti.

Archivi Domus nostrae Podoliniensis Liber I.

Archivi Domus nostrae Podoliniensis Liber I. in quo origo, fundatio, accessio, et progressus, immunitio, mutationes, insigniores casus, et alia his similia ad statum domus pertinentia, memoria digna, iuxta annorum, quibus aliquid contignit, seriem continentur inscripta. Coeptus hic liber renovari, et in ordinem redigi Anno Domini 1681 Mense Nov. (de annis 1642-1772, az 1695-1712 évek a 13. kötetből másolva). – Kívül: Liber III. Collegii Podolinensis in quo origo fundationis, accessio, progressus etc. Melléklet: kottás kódexlap, egykori borítója. – Mf. MOL, 12682/1.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber II.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber II. in quo continentur spectantia novitios, videlicet admissio eorumdem ad habitum religiosum (de annis 1650-1720), adventus (de annis 1653-1719), discessus (de annis 1681-1689), visitatio, dimissio, scrutinium ante professionem (de annis 1679-1740). Renovatus et in Ordinem redactus Anno Domini 1681. Mense novembri. Kódexkötés!

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber III.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber III. in quo continentur adventus, visitationes, discessus, litterae, ordinationes sive mandata, declarationes maiorum superiorum ac etiam Sac. Congregationis et Nuntiorum Apostolicorum (de annis 1642-1745). Renovatus, et ex alÿs libris exscribi coeptus Anno Domini 1681 Mense Novembri. – Kívül: Archivi Liber III. in quo Adventus, visitationes, discessus … iuxta singulorum annorum serie). – Melléklet: kottás kódexlap, egykori borítója! –Mf.: MOL, 12682/2.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber IV.

Archivi Domus nostrae Podolinensis Liber IV. in quo publicationes, institutiones superiorum pro hac domo, familia in annos singulos (de annis 1642-1799), renovatio votorum (1680-1755), professio fidei, (nomina conversorum 1775, exercitia spiritualia 1725-1755), ordines religiosis nostris collati (1681-1792), lectio decretorum apostolicorum, constitutionum nostrarum, ac rituum (1681-1755), adventus (1680-1756), discessus (1680-1755), (nomina ad ecclesiam nostram sepultorum 1775-1778), et nomina defunctorum nostrorum pro quibus a P. Generali vel Provinciciali indicuntur, et fiunt suffragia (1676-1712) inscribuntur seriem annorum. Renovatus Anno domini 1681. mense Novembri. Melléklet: ??????????

1-24 találat a 84 találat közül