159 találat látható

Levéltári leírás
I - Veszprémi püspöki levéltár
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

Intimata regia

A Magyar Királyi Helytartótanács leiratait tartalmazza a sorozat. Az iratanyag időrendbe rendezett. Az iratanyaghoz rendelkezésre áll egy elenchus, amely időrendben tartalmazza az egyes iratokat. (évszám, helytartótanácsi szám, rövid tartalmi kivo...

Litteræ circulares

Veszprémi egyházmegye papságához intézett pásztorlevelek, amelyek fontosabb egyházfői intézkedéseket is tartalmazzák. Másik része más egyházi főhatóságoknak körlevelei.

1-24 találat a 159 találat közül