145 találat látható

Levéltári leírás
Irathagyatékok fond
Nyomtatási előnézet Megtekintés:
Algőver Andor budapesti vallástanár hagyatéka
Algőver Andor budapesti vallástanár hagyatéka
Benkő István gyűjteménye
Benkő István gyűjteménye
Bruckner Győző történész, miskolci jogakadémiai dékán hagyatéka
Bruckner Győző történész, miskolci jogakadémiai dékán hagyatéka
Dubovszky Nándor hagyatéka
Dubovszky Nándor hagyatéka
Fritz (Fejes) László dr. iratai
Fritz (Fejes) László dr. iratai
Gáncs Aladár iratai
Gáncs Aladár iratai
Geduly Lajos dunáninneni püspök irathagyatéka
Geduly Lajos dunáninneni püspök irathagyatéka
Grünvalszky Károly, orsz. főtitkár hagyatéka
Grünvalszky Károly, orsz. főtitkár hagyatéka
Hunka Béla evang. presbiter iratai
Hunka Béla evang. presbiter iratai
Kapi Béla dunántúli püspök irathagyatéka
Kapi Béla dunántúli püspök irathagyatéka
Kapi-Králik Jenő, Deák téri kántor hagyatéka
Kapi-Králik Jenő, Deák téri kántor hagyatéka
Karner Károly soproni teol.prof. iratai
Karner Károly soproni teol.prof. iratai
Kéri Henrik, a tolnai német helytörténet kutatója
Kéri Henrik, a tolnai német helytörténet kutatója
Kun-Kaiser József hagyatéka
Kun-Kaiser József hagyatéka
Mády Zoltán dunáninneni, északi ker. felügyelő, nyelvészprof. anyagai
Mády Zoltán dunáninneni, északi ker. felügyelő, nyelvészprof. anyagai
Maléter Pál és István iratai
Maléter Pál és István iratai
Marcsek János ózdi esperes, tiszaker. püspökhelyettes iratai
Marcsek János ózdi esperes, tiszaker. püspökhelyettes iratai
Margócsy József és fia Margócsy István hagyatéka (margócsy Emil hagyatéka az Ordass-gyűjteményben van)
Margócsy József és fia Margócsy István hagyatéka (margócsy Emil hagyatéka az Ordass-gyűjteményben van)
Mezei József újpesti evangélikus lelkész iratai
Mezei József újpesti evangélikus lelkész iratai
Payr Sándor soproni evang. teol.prof., egyháztörténész iratai
Payr Sándor soproni evang. teol.prof., egyháztörténész iratai
Pálfy Miklós ev.teol.prof. hagyatéka
Pálfy Miklós ev.teol.prof. hagyatéka
Podhradszky János igehirdetés gyűjteménye
Podhradszky János igehirdetés gyűjteménye
Pósfay György genfi evangélikus lelkész iratai
Pósfay György genfi evangélikus lelkész iratai
Sántha Károly irathagyaték
Sántha Károly irathagyaték
1-24 találat a 145 találat közül