fond 051 - Hantos R.K. Plébánia iratai

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU SzfvPL VII.051

Cím

Hantos R.K. Plébánia iratai

Dátum(ok)

  • 1736-1773 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

0,085 ifm.

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1788-)

Szervtörténet

A török kiűzése után a települést előbb fehérvári ferencesek, majd az 1760-as évektől a jezsuiták pasztorálták.
1773-tól volt helyben lakó papja, 1788-tól önálló plébánia.

A megőrzés története

Régi leltári száma: No.1633.

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

  1. előtt a püspöki levéltárba került kötet.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

A ferences és jezsuita pasztoráció időszakban keletkezett anyakönyv.

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek