fond 55 - Győrszemere plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.55

Cím

Győrszemere plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1748–1980. (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

1,85 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2005.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1748–1975):

Vegyes anyakönyv I. (ker. 1748–1806, ház. 1748–1806, hal. 1752–1806)
Vegyes anyakönyv II. (ker. 1806–1827, ház. 1806–1827, hal. 1806–1827)
Vegyes anyakönyve III. (restaurálandó) (ker. 1853–1866, ház. 1853–1877, hal. 1853–1865)
Kereszteltek anyakönyve I. 1827–1853
Kereszteltek anyakönyve II. 1866–1897
Házasultak anyakönyve I. 1827–1853
Házasultak anyakönyve II. 1878–1944
Meghaltak anyakönyve I. 1827–1853
Meghaltak anyakönyve II. 1868–1896
Vallásváltozások anyakönyve 1942–1975
Visitaciones canonicae 1831
Visitaciones canonicae 1873
Visitaciones canonicae 1934
Protokollum II. (püspöki, bécsi érseki leiratok) 1788–1823
Protokollum III. (restaurálandó) 1823–1855
Protokullom és számadások (plébánia és alapítvá-nyok) 1843–1876)
Számadáskönyv 1805–1878
Számadáskönyv (1857–es inventáriummal és 1859–es bejegyzésekkel) 1878–1903
Iktatókönyv 1939–1960
Plébániai közgyűlési jegyzőkönyvek 1932–1940
Iskolaszéki jegyzőkönyv (restaurálandó) 1888–1923
Pusztaszentpáli sírkertben eltemetett holtak 1836–1882
Pénztárkönyv 1881–1938
Pénztárkönyv (köttetendő) 1903–1958
Postakönyv 1934–1961
Intenciós könyv 1965–1968

Dobozok (1750–1980)

I. doboz: Vegyes iratok I. 1750–1932
II. doboz: Vegyes iratok II. 1933–1944
III. doboz: Vegyes iratok III. 1947–1980

I. csomó: Vegyes iratok IV. 1750/70–1945, vala-mint anyakönyvi mutató–töredékek, templom– és alapítványi számadások

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek