fond 42 - Fertőszéplak plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.42

Cím

Fertőszéplak plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1699–1992. (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

2,05 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve:2004, 2009,

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1899-2001)

Kereszteltek anyakönyve X. 1936-1949
Házasultak anyakönyve V. 1899-1951
Meghaltak anyakönyve X. 1930-2001

Kötetek (1699–

Vegyes anyakönyv I. (ker. és ház. 1699–1713, hal. 1734–1753)
Vegyes anyakönyv II. (ker., ház. és hal. 1753–1788)
Kereszteltek anyakönyve I. 1789–1815
Kereszteltek anyakönyve II. 1815–1850
Kereszteltek anyakönyve III. 1851–1870
Kereszteltek anyakönyve IV. 1871–1882
Kereszteltek anyakönyve V. 1883–1897
Kereszteltek anyakönyve VI. 1897–1919
Kereszteltek anyakönyve VII. 1920–1936
Kereszteltek anyakönyve VIII. (X.) 1936–1949
Bérmáltak (Széplak) 1903–1936
Bérmáltak (Sarród) 1903–1908
Eljegyzési anyakönyv 1916–1932
Házasultak anyakönyve I. 1789–1854
Házasultak anyakönyve II. 1855–1898
Házasultak anyakönyve III. (V.) 1899–1951.
Meghaltak anyakönyve I. 1789–1823
Meghaltak anyakönyve II. 1824–1838
Meghaltak anyakönyve III. 1838–1852
Meghaltak anyakönyve IV. 1852–1877
Meghaltak anyakönyve V. 1878–1893
Meghaltak anyakönyve VI. 1894–1908
Meghaltak anyakönyve VII. 1909–1929
Meghaltak anyakönyve VIII. (X.) 1930–2001
Historia Domus 1728–1941
Canonica Visitatio 1780
Canonica Visitatio 1832
Canonica Visitatio 1913
Gyónók és nem gyónók összeírása 1762–1781
Plébániát érintő iratok protokolluma 1753–1786
Plébániát érintő iratok protokolluma 1787–1809
Plébániát érintő iratok protokolluma 1809–1912
Alapítványok 19–20. sz.
Alapítványok 19–20. sz.
Iskolaszéki jegyzőkönyvek 1902–1928
Iskolaszéki jegyzőkönyvek 1930–1956
Sarródi birtokos gazdák és szolgák összeírásai és adásvételei 1870–80–as évek
Szívgárdisták törzskönyve 1938
Alapítványi számadások 1893–1902
Alapítványi számadások 1900–1906
Alapítványi számadások 1907–1913
Alapítványi számadások 1914–1951
Plébániai javadalom összeírása 1896
Számadáskönyv 1817–1877
Pénztári napló 1903–1915
Pénztári napló 1915–1951
Pénztári napló 1954–1992
Templomszámadás 1903–1913
Templomszámadás 1914–1942
Templomszámadás 1943–1961
Plébániai társulatok összeírása 1900–1945
Hegykői fiók–templom számvevő könyve 1857–XX. sz.
Sarródi templom számviteli könyve 1859–1902
Templomszámadás – Sarród 1914–1942
Betétek, kötvények – Széplak XX. sz. első fele
Betétek, kötvények – Sarród XX. sz. első fele
Vegyes alapítványi napló XIX. sz.
A fertőszéplaki tanító egyeseület pénztárkönyve 1912–1921

Dobozok (XIX–XX. sz.)

I. doboz: Plébániai irattár (vegyes, ömlesztett anyag) I. XIX–XX. sz.
II. doboz: Plébániai irattár (vegyes, ömlesztett anyag) II. XIX–XX. sz.
III. doboz: Plébániai irattár (vegyes, ömlesztett anyag) III. XIX–XX. sz. Árpás, Mórichida, Rábíszentmiklósról gépelt történeti feljegyzések.
IV. doboz: Plébániai irattár (vegyes, ömlesztett anyag) IV. XIX–XX. sz. + Index-piszkozat a Kereszteltek V.-höz. Egy Szt. Fidél ereklyét ki-emeltünk innen az Ereklyegyűjteménybe.
V. doboz: Dr. Pálos Ferenc volt soproni bencés iratai (prédikációk, beszédek)

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek