fond 37 - Fehértó plébánia anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.37

Cím

Fehértó plébánia anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1827–1999. (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

0,59 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2006, 2012

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Könyvek (1693– 1999)
Vegyes anyakönyv 1693–1748
Vegyes anyakönyv 1749–1788
Vegyes anyakönyv 1789–1826.
Kereszteltek anyakönyve 1827–1872.
Kereszteltek anyakönyve 1873–1892.
Kereszteltek anyakönyve 1892–1906.
Bérmáltak anyakönyve 1872–1934
Bérmáltak anyakönyve 1935–1954.
Jegyzések anyakönyve 1931–1950.
Házasultak anyakönyve 1851–1872.
Házasultak anyakönyve 1873–1922.
Meghaltak anyakönyv 1827–1874
Meghaltak anyakönyv 1875–1899
Meghaltak anyakönyve 1899–1930.
Historia Domus 1938–1999.

Liber Encyclicarum 1833–1857.
Protocollum parochiae Fejértóiensis 1787–1833.
Iktatókönyv 1931–1980.
Iktatókönyv 1981–1999.
Postakönyv 1929–1949.
Postakönyv 1949–1958.
Fehértói és bezi templomszámadások 1932–1950.
Alapítványi számadások 1933–1945.
Pénztári napló 1903–1942.
A fehértói és bezi templom pénztári naplója 1943–1999.
Egyházközségi pénztárkönyv 1962–1999.
Templomfelújítási napló 1973–1977.
Megváltott sírhelyek jegyzéke 1974–1999.
Iskolaszéki jegyzőkönyv 1905–1943.

Dobozok (XX. sz.):

I. csomó: Zámbó Imre hagyatéka
I. doboz: Fotó- és szentképgyűjtemény

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek