fond 33 - Egyházasfalu plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.33

Cím

Egyházasfalu plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1691 - 2000 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

2,10 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2013.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1691–2000):

Vegyes anyakönyv I. 1852–1905. (ker. 1852–1888, ház. 1852–1890, hal. 1852–1905.)
Kereszteltek anyakönyve I. 1691–1733
Kereszteltek anyakönyve II. 1733–1748
Kereszteltek anyakönyve III. 1748–1766
Kereszteltek anyakönyve IV. 1766–1834 (Appendix: inventarium 1773)
Kereszteltek anyakönyve V. 1835–1852 + Bérmáltak 1859–2000
Jegyesek anyakönyve I. 1908–1947
Jegyesek anyakönyve II. 1948–1991
Házasultak–halottak anyakönyve I. 1748–1773
Házasultak–halottak anyakönyve II. 1774–1834
Házasultak anyakönyve III. 1835–1852
Meghaltak anyakönyve III. 1835–1852
Liber enyclicarum episcopalium 1752–1771
Liber enyclicarum episcopalium 1773–1853
Templomi számadáskönyv 1782–1839
Templomi számadáskönyv 1840–1902
Templomi pénztárkönyv 1874–1901
Templomi pénztárkönyv 1992–2000
Egyházközségi pénztárkönyv 1949–1991
Templompénztári napló 1892–1905. (+ templom- és plébániai földek bérlői 1915–1933.)
Templompénztári napló 1904–1939.
Templompénztári napló 1939–1977.
Templompénztári napló 1977–2000.
Haszonbérlet 1936–1948.
KALOT (Győr) Iktatókönyv 1941–1948.
Pénztári napló, Keresztény 1903–1973
Iktatókönyv 1931–1937
Keresztényi lelkészség iktatókönyve 1871–1978
Postakönyv 1967–1994
Lélekösszeírás 1841–1869
Iskolaszéki jegyzőkönyv 1874–1905
Iskolaszéki jegyzőkönyv 1905–1926
Iskolaszéki jegyzőkönyv 1927–1950
Iskolai számadáskönyv 1907–1925
Tankötelesek anyakönyve 1874–1897
Keresztényi iskola felvételi naplója 1923–1935
Keresztényi iskola felvételi naplója 1935–1945
Keresztényi iskola törzskönyve (6. évfolyamot végzett tanulók) 1917–1922
Keresztényi iskola törzskönyve (ismétlő iskolai tanfolyamot végzett tanulók) 1917–1922
Jean Baptiste Renoult: Begebenheiten der Madon-na und des Hl. Francisci von Assisi, Köln 1736. c. munkának kéziratos másolata

Dobozok és csomók (XVIII–XX. sz.):

I. csomó: Canonica visitatiok.
II. csomó: Plébániai iratok 1774–1837.
III. csomó: Plébániai iratok 1808–1810.
IV. csomó: Plébániai iratok 1826–1850.
V. csomó: Horváth János plébános iratai 1854–1862. + leltárak.
VI. csomó: Plébániai iratok 1856–1873.
VII. csomó: Plébániai iratok 1877–1889.
VIII. csomó: Plébániai iratok 1947–1950.
IX. csomó: Plébániai iratok 1951–1954.
X. csomó: : Plébániai iratok 1955–1956.
XI. csomó: Plébániai iratok 1957–1958.
XII. csomó: Plébániai iratok 1971.
XIII. csomó: Plébániai iratok 1972.
XIV. csomó: Plébániai iratok 1973.
XV. csomó: Plébániai iratok 1974.
XVI. csomó: Plébániai iratok 1975.
XVII. csomó: Plébániai iratok 1976.
XVIII. csomó: Plébániai iratok 1977.
XIX. csomó: Plébániai iratok 1978.
XX. csomó: Tervrajzok, felújítások I.
XXI. csomó: Tervrajzok felújítások II.
XXII. csomó: Keresztény – Iratok 1949–1950.
XXIII. csomó: Keresztény – Egyházközségi költ-ségvetések 1962–1979.
XXIV. csomó: Keresztény – Templom zárókimutatásai 1971–1979.
XXV. csomó: Keresztény – Tatarozási ügyiratok.
XXVI. csomó: Keresztény – Biztosítási akták.
I. doboz: Plébániai és iskolai iratok 1920–1950.
II. doboz: Plébániai iratok 1981–1987.
III. doboz: Plébániai iratok 1988–1999.
IV. doboz: Vegyes plébániai iratok XIX–XX. sz.
V. doboz: Vegyes plébániai iratok XX. sz.
VI. doboz: Fényképek Varga Imre idejéből + Szász István szili plébános prédikációi + építési tervek, tervrajzok

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek