fond 32 - Egyed plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.32

Cím

Egyed plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1734 - 2000 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

1,2 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2015.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1734–2000):

Kereszteltek anyakönyve I. 1734–1769
Kereszteltek anyakönyve II. 1772–1789
Kereszteltek anyakönyve III. 1790–1862
Kereszteltek anyakönyve IV. 1863–1884
Kereszteltek anyakönyve V. 1885–1895
Kereszteltek anyakönyve VI. 1896–1926
Jegyesek anyakönyve 1913–1976
Házasultak anyakönyve I. 1756–1775
Házasultak anyakönyve II. 1790–1862
Házasultak anyakönyve III. 1863–1910
Házasultak anyakönyve IV. 1911–1963
Meghaltak anyakönyve I. 1790–1862
Meghaltak anyakönyve II. 1863–1894
Meghaltak anyakönyve III. 1895–1946
Meghaltak anyakönyve IV. 1947–1962
Canonica Visitatio 1831
Templompénztári napló 1967–2000
Egyházközségi pénztárkönyv 1977.
Alapítványi napló 1916–1917
Alapítványi templomi és kegyúri számadások 1951–1960
Egyházközségi jegyzőkönyv 1947–1971
Iskolaszéki jegyzőkönyv 1913–1947
Rózsa Fűzér Társulat anyakönyve

Sobor
Bérmáltak anyakönyve 1950–1974
Pénztárkönyv 1949 –2000

Dobozok (XIX–XX. sz.)

I doboz:
Plébániai iratok, 1800-as évekből:
– Kérelmek keresztelési, házassági, halálozási és egyéb ügyekben,
– Iskolával kapcsolatos dokumentumok, iskolai adóbevallások,
– Jövedelmi összeírás 1896.
– Canonica Visitatio 1860.
– Földkönyv kivonat 1876.
– Örökös csere szerződés
– Szentszéki peres ügyek
– Szentbeszédek, lelkigyakorlatok
II. doboz:
Plébániai iratok 1910-es évek
Plébániai ügyek, kérelmek
Képviselőtestületi ügyek
Templom elújítással kapcsolatos rendelések, árajánlatok
Visitatio Canonica
Pereskedések
Költségvetések

III. doboz:
Plébániai iratok, 1930-as évek
Visitatio Canonica
Egyházközségi testületi ülések
Templomépítés ügyei (megrendelések, árajánlatok, felszólítások, stb.)
IV. doboz:
Plébániai iratok 1940–1980es évek

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek