fond 35 - Écs plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.35

Cím

Écs plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1828 - 2008 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

4,43 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2017.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1828–2008):

Kereszteltek anyakönyve I. 1828–1868
Kereszteltek anyakönyve II. 1869–1888
Jegyesek naplója 1903–1936
Jegyesek naplója 1937–1976
Házasultak anyakönyve I. 1828-1868
Házasultak anyakönyve II. 1869–1884
Házasultak anyakönyve III. 1884–1932
Meghaltak anyakönyve I. 1828 -1868
Meghaltak anyakönyve II. 1869–1890
Meghaltak anyakönyve III. 1890–1906
Meghaltak anyakönyve IV. 1906–1941
História Domus 1919–1930
Iktatókönyv 1966–1998
Egyházközségi Pénztárkönyv 1979–1992
Templompénztárkönyv 1974–1994
Egyházközségi pénztárkönyv 2003–2008
Napló a templom felújításáról 1982–1989
Perselyfüzet 1962–2006
Hittan napló 2003–2007
Plébániai könyvtár katalógusa 1934–

Dobozok (XX. sz.)

I. doboz: jegyzőkönyvek, testületi ülések, zárszámadások, mérlegek, költségvetések, jegyzőkönyvek, testületi ülések, zárszámadások, alapító levelek miseíratásra, felújítási iratok, bővítési terv, temető villamosítása, temető felújítása, műszaki engedélyek, plébániai épülettel kapcsolatos iratok, plébániai leltár, 1960, 1970; Vegyes plébániai iratok, villámvédelmek 1972, 1978, 1997, 2004, fényképes felmérés a templomról 1970k.
II. doboz: 1990-es évek: Hittan naplók, képviselőtestületi jegyzőkönyvek, templomtatarozás, vegyes plébániai iratok, 2000-es évek: Zárszámadások, bérmálási iratok, vegyes plébániai iratok, ingatlanok adásvételi szerződései, beruházás, alsó falusi temető parcella térképe, vegyes plébániai iratok
III. doboz: Kozák János pappá szentelési okmány, perselyadományok 1990–2016, Pénztárnapló 2009-2015.; Nem hiteles tulajdoni lap (Hegyi temető); Nem hiteles tulajdoni lap (Plébánia); Vegyes plébániai iratok
IV. doboz: Banki ügyek 2012. Befizetések 2013. Bankszámlák 2014, 2015. Bevételi pénztárbizonylat 2014. 1990. évi gazdasági kiadványok bizonylati elszámolásai. Vegyes plébániai iratok
V. doboz: Elmélkedések. Lelki füzetek. Stólafüzetek. Gyűlések, lelkigyakorlatos füzetek. Befizetett misékről elszámolások vezetése. Vegyes plébániai iratok
VI. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
VII. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
VIII. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
IX. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
X. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
XI. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
XII. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
XIII. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
XIV. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
XV. doboz: Kozák János hagyatéka, Szentbeszédek (1970-es, 1980-as, 2000-es évek)
XVI. doboz: Kozák János hagyatéka (magánlevelezés, családi fényképek, templomi ünnepségekről fényképek, kirándulások)
XVII. doboz: Kozák János hagyatéka (u. a.)
XVIII. doboz Kozák János hagyatéka (u. a.)
XIX. doboz: Kozák János hagyatéka (u. a.)

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek