fond 26 - Csorna plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.26

Cím

Csorna plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

 • 1790 - 2008 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

4,01 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2012.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1790–2008):

Kereszteltek anyakönyve I. 1790–1805
Kereszteltek anyakönyve II. 1805–1818
Kereszteltek anyakönyve III. 1819–1832
Kereszteltek anyakönyve IV. 1832–1843
Kereszteltek anyakönyve V. 1844–1872
Kereszteltek anyakönyve VI.A. 1873–1886
Kereszteltek anyakönyve VI.B. 1887–1898
Kereszteltek anyakönyve VII.A. 1899–1915
Kereszteltek anyakönyve VII.B. 1915–1927
Index a kereszteltek anyakönyveihez 1844–1898
Bérmáltak anyakönyve 1920–1950
Jegyesek anyakönyve I. 1932–1939
Jegyesek anyakönyve II. 1940–1950
Jegyesek anyakönyve III. 1960–1977
Jegyesek anyakönyve IV. 1977–1991
Jegyesek anyakönyve V. 1991–2008
Házasultak anyakönyve I. 1805–1841
Házasultak anyakönyve II. 1842–1900
Házasultak anyakönyve III. 1901–1925
Házasultak anyakönyve IV. 1926–1950
Index a házasultak anyakönyveihez 1842–1900
Meghaltak anyakönyve I. 1790–1805
Meghaltak anyakönyve II. 1805–1825
Meghaltak anyakönyve III. 1825–1836
Meghaltak anyakönyve IV. 1837–1870
Meghaltak anyakönyve V. 1871–1897
Meghaltak anyakönyve VI. 1898–1930
Meghaltak anyakönyve VII/a 1931–1947
Áttértek anyakönyve I. 1892–1971
Iktatókönyv 1922–1940
Iktatókönyv 1943–1949
Iktatókönyv 1949–1955
Iktatókönyv 1955–1962
Iktatókönyv 1962–1973
Iktatókönyv 1974–1977
Iktatókönyv 1982–1987
Temetők pénztárkönyve 1938–1951
Pénztári napló 1904–1933
Csornai polg. olvasóegylet jkv-e 1861–1905
Csornai templomszámadás 1790–1900
Csornai templomszámadás 1901–1918
Templom pénztárkönyv 1938–1959
Templom pénztárnapló 1960–1971
Szent Antal kápolna számadási könyve 1861–1919
Az acsalagi templom számadó könyve 1901–1918
Barabás János pénztárkönyve
Csornai orgona pénztárkönyve 1942–1972
Pénztárkönyv 1938–1969
Egyházközségi adófőkönyv XX. század
Egyházközségi adófőkönyv XX. század
Egyházközségi adófőkönyv XX. század
Egyházközségi adófőkönyv XX. század
Egyházközségi adófőkönyv 1950
Egyházközségi adófőkönyv 1954
Egyházközségi adófőkönyv 1958
Egyházközségi jegyzőkönyv 1905–1957
Egyházközségi jegyzőkönyv 1958–1959
Jegyzőkönyv 1919–1934
Misealapítványok 1817–1964
Beteggondozási napló 1961–1966
A csornai Jézus Szíve templom ministránsai
Jézus Szent Szívének Társulata tagjegyzék
Gombás Ferenc kéziratos ima– és énekeskönyve
Gombás Ferenc kéziratos ima– és énekeskönyve
Kéziratos ima- és énekeskönyve (Dr. Lőrincz Im-re, Gombás Ferenc)
Özv. Kristóf Jánosné kéziratos halottas énekes-könyve

Dobozok, csomók (XIX–XX. sz.)

I. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag
II. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag
III. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag (templomi beszédek)
IV. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag
V. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag (orgo-nagyűjtés)
VI. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag (épít-kezés, munkabérek, régi alapítványok)
VII. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag (fo-tóalbumok)
VIII. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag (fo-tóalbumok)
IX. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag (fotó-albumok)
X. doboz: Vegyes XX. századi iratanyag (fotó-album és építési naplók)

 1. csomó: Templomi számadások 1918–1953, leltárak 1930, 1940
 2. csomó: Alapítványi és acsalagi számadások 1905–1951 ill. 1918–1934
 3. csomó: Számadások XX. század első fele
 4. csomó: Kataszteri ívek, XX. sz.
 5. csomó: Polgári iskola építése 1973–1974
 6. csomó: Plébánia iratai 1975–1976
 7. csomó: Plébánia iratai 1916–1927
 8. csomó: Plébánia iratai 1858–1914
 9. csomó: Árvaház iratai, XX. sz.
 10. csomó: Scheer-ház szociális egyháza
 11. csomó: Zárdakápolna számadás 1970
 12. csomó: Plébánia iratai 1958–1967
 13. csomó: Plébánia iratai 1968–1970
 14. csomó: Plébánia iratai 1928–1935
 15. csomó: Óvodai iratok, XX. sz.
 16. csomó: Iskolai iratok 1927–1948
 17. csomó: Iskolai iratok 1856–1926

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek