fond 18 - Bogyoszló plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.18

Cím

Bogyoszló plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1736–1987. (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

1,94 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Beszállítás éve: 2006

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1736–1985):

Vegyes anyakönyv I. (ker. 1736–1761, ház. 1737–1766)
Kereszteltek anyakönyve II. 1761–1806.
Kereszteltek anyakönyve III. 1804–1852. (végén áttértek jegyzéke 1759–1857)
Kereszteltek anyakönyve IV. 1853–1901.
Kereszteltek anyakönyve V. 1901–1947.
Bérmáltak anyakönyve 1924–2003.
Jegyesek anyakönyve 1938–1986.
Házasultak anyakönyve I. 1767–1803.
Házasultak anyakönyve III. 1811–1826.
Házasultak anyakönyve IV. 1826–1879.
Házasultak anyakönyve V. 1880–1900.
Meghaltak anyakönyve I. 1755–1776. (első 138 oldal levelezés, végén áttértek anya-könyve 1756–1792.)
Meghaltak anyakönyve II. 1777–1791. uebben: Házasultak anyakönyve II. 1803–1811.
Meghaltak anyakönyve III. 1791–1848.
Meghaltak anyakönyve IV. 1848–1890. (Bogyoszló, Jobaháza, Potyond)
Meghaltak anyakönyve V. 1891–1938.
Historia domus 1964–1966
Historia domus 1966–1969
Historia domus 1971–1973
Historia domus 1973–1975
Historia domus 1975–1977
Historia domus 1978
Számadáskönyv 1755–1812
Protokollum 1771–1861.
Iktatókönyv 1934–1953.
Templomi számadás 1905–1914.
Templomi számadás 1915–1951.
Alapítványi számadáskönyv 1890–1951.
Iskolaszéki jegyzőkönyv 1902–1944.
Kántor és sekrestyés stólakönyve 1962–1987.
Rózsafüzér Társulat 1970–1985.
Templom pénztári napló 1904–1979.
Potyondi templomszámadás 1915–1960.
Potyondi kápolna számadáskönyve 1852–1899.
Egyházközségi hozzájárulás 1962–1985.

Dobozok és csomók (XIX – XX. sz.)

I. doboz: Biztosítási ügyek, adóügyek (plébá-niahivatal). Szentmise alapítványok (alapítóle-velei). Vegyes szálas iratok XIX–XX. sz. Canonica visitatiok.
II. doboz: Vegyes szálas iratok (Jegyzőkönyv, levelek, plébániai iratok, adóügyek). Költség-vetés. Fényképalbum templomokról.
III. doboz: Menyhárt László plébános levelei
I. csomó: Összeírás. Visitatiok.
II. csomók: Vegyes szálas iratok (levelek, alap-rajzok)
Dobozok (XVIII–XX. sz.):

I. doboz: XVIII–XIX. századi vegyes iratok (is-kolaügy, párbér, alapítványok; XIV. Kelemen pápa búcsúadományozó brévéje, 1772. jún. 6.; úrbéri számadások 1752–1852; a Rózsafüzér Társulat alapítólevele, 1856; a bágyogi plébánia fém pecsétnyomója /XIX. sz. eleje/; a farádi Hangya-szövetkezet bélyegzője).
II. doboz: XIX–XX. sz-i vegyes iratok (bérleti ügyek, képviselőtestületi jegyzőkönyvek, alapít-ványok, névjegyzékek, levelezés).
III. doboz: XX. századi vegyes iratok (vázlatok, levelezés, lélekkataszter).
IV. doboz: XX. századi vegyes iratok (vázlatok, levelezés).
V. doboz: XX. századi vegyes iratok (vázlatok, levelezés, lélekkataszter)
VI. doboz: XX. századi vegyes iratanyag (miscellanea: levelek, képeslapok, tervrajzok, fényképek).
VII. doboz: XVIII. századi számadáskönyv (rendkívül rossz állapota miatt külön kell tárol-ni).
I. csomó: Bérmáltak anyakönyvi másodpéldányai (1883, 1905, 1907, 1909, 1913, 1920, 1925, 1929)

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek