fond 09 - Baj plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.09

Cím

Baj plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1789 - 2001 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

0,95 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2015.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1789–1997):

Jegyesek anyakönyve 1909–1997
Házasultak anyakönyve I. 1789–1869
Házasultak anyakönyve II. 1870–1900
Meghaltak anyakönyve I. 1789–1840
Meghaltak anyakönyve II. 1840–1884
Meghaltak anyakönyve III. 1884–1900
Meghaltak anyakönyve IV. 1884–1939
Iktatókönyve 1927–1966
Iktatókönyv 1973–1997
Postakönyve 1950–1969
Adófőkönyv 1946–1947
Templom pénztár napló 1903–1958
Templom pénztárkönyv 1959–1967
Egyházközségi pénztárkönyv 1968–1979
Alapítványi napló 1802–1919
Egyházközségi jegyzőkönyv 1964–1980
Historia Domus 1946–1995

Dobozok (XX. sz.)

I. doboz:
1930-as évek – vegyes plébániai iratok, (iskolai ügyek, költségvetések, gazdasági ügyek, pénztárnapló, számadások, adóbeszedési naplók, szentbeszédek, levelezések, magán ügyek)
1940-es évek – vegyes plébániai iratok – (iskolai ügyek, költségvetések, gazdasági ügyek, pénztárnapló, számadások, adóbeszedési naplók, szentbeszédek, levelezések, magán ügyek)
1950-es évek, 1951– vegyes plébániai iratok (is-kolai ügyek, költségvetések, gazdasági ügyek, pénztárnapló, számadások, adóbeszedési naplók, szentbeszédek, levelezések magán ügyek)
II. doboz
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 vegyes plébániai iratok (iskolai ügyek, költségveté-sek, gazdasági ügyek, pénztárnapló, szám-adások, adóbeszedési naplók, szentbeszé-dek, levelezések, magán ügyek)
1970, 1971, 1971 templom felújítás, 1972, 1972 orgonafelújítás 1974, 1975, a község törté-nete, 1977, 1978, iktatókönyv 1950–1973.
III. doboz
1980, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989 vegyes plé-bániai iratok (iskolai ügyek, költségvetések, gazdasági ügyek, pénztárnapló, számadások, adóbeszedési naplók, szentbeszédek, levele-zések, magán ügyek)
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, vegyes plébániai iratok (iskolai ügyek, költ-ségvetések, gazdasági ügyek, pénztárnapló, számadások, adóbeszedési naplók, szentbe-szédek, levelezések, magán ügyek)
2000, 2001 vegyes plébániai iratok (iskolai ügyek, költségvetések, gazdasági ügyek, pénztárnapló, szentbeszédek, levelezések, magán ügyek)
IV. doboz:
Baji hitközség adókimutatási naplója, liturgiák, levelezések, vegyes plébániai iratok, költség-vetések, határidőnapló 1970-1980-as évek. Templomi hirdetők 1978, Adókimutatási napló 1947. Kataszteri birtokív, Bagi hitköz-ségi adókimutatások, 1968–1990
V. doboz:
Baji egyházközség jegyzőkönyvei 1897-től, leltá-rak 1903, 1930, 1940, templomi számadások 1947.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek