fond 15 - Bágyogszovát I-II plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.15

Cím

Bágyogszovát I-II plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1696 - 2009 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

2,63 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve 2011.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1696–2009):

Vegyes anyakönyv I. (ker. 1696–1720, ház. 1696–1720; hal. 1706–1714)
Vegyes anyakönyv II. (ker. 1720–1739, ház. 1720–1736; hal. 1720–1736)
Vegyes anyakönyv III. (ker. 1739–1782, ház. 1743–1800, hal. 1743–1800)
Vegyes anyakönyv IV. (ház. 1801–1837, hal. 1801–37)
Kereszteltek anyakönyve I. 1783–1836
Kereszteltek anyakönyve II. 1837–1883
Kereszteltek anyakönyve III. 1884–1901
Kereszteltek anyakönyve IV. 1902–1932
Jegyesek anyakönyve I. 1908–1926
Jegyesek anyakönyve II. 1926–1952
Jegyesek anyakönyve III. 1964–1995
Házasultak anyakönyve I. 1837–1922
Házasultak anyakönyve II. 1923–1940
Meghaltak anyakönyve I. 1837–1893
Meghaltak anyakönyve II. 1894–1917
Meghaltak anyakönyve III. 1917–1965
Index a meghaltak anyakönyvéhez 1995–2004
Áttértek anyakönyve 1935.
Iktatókönyv (I.) 1921–1930
Iktatókönyv (I.) 1932–1939
Iktatókönyv (I.) 1940–1949
Iktatókönyv (I.) 1949–1994
Iktatókönyv (II.) 1962–1979
Iktatókönyv (II.) 1980–2009
A bágyogi plébánia és a szanyi esp. ker. posta-könyve 1918–1964
Historia domus I. 1934–1941
Historia domus II. 1941–1947
Historia domus III. 1948–1953
Canonica visitatio 1831–1934
Prothocollum ecclesiae Bagyoghiensis 1789–1858
A szováti templom számadáskönyve 1837–1907
(+ Nagy Gyula: Tanulmányok Bágyog és Rábaszovát történetéhez I.)
Templomszámadások 1911–1948
Pénztári napló 1903–1938
Pénztári napló 1942–2000
A bágyogi plébánia gazdasági naplója 1912–1932
A bágyogi plébánia gazdasági naplója 1932–1952
Pénztári napló 1938–1948
Plébániai pénztárkönyv 1957–1961
Egyházközségi pénztárkönyv 1953–1961
Templomi pénztári napló 1953–1961
Egyházközségi pénztári napló 1953–1961
Egyházközségi adókönyv 1924–1931
Párbér munkaváltság 1944
Bérleti fizetések könyve 1937–1949
A bágyogi plébánia stólakönyve 1966–1987
Alapítványi számadáskönyv 1895–1910
Alapítványi számadáskönyv 1911–1948
Alapítványi pénztári napló 1936–1941
Ebenhöch Ferenc: A koroncói plébánia gazdászati jegyzőkönyve 1851–1894
A rábaszováti rk. elemi népiskola VI. évf. végzett tanulóinak törzskönyve 1911–1913
Iskolai pénztárnapló 1943–1948
Agendás könyv 1937–1941
Hirdetőkönyv 1948–1955
A bágyogi Rózsafüzér Társulat és Jézus Szíve Tár-sulat beírókönyve 1936–1958
Oltáregylet pénztárkönyve 1947–1952
Nagy Gyula: Tanulmányok Bágyog és Rábaszovát történetéhez II–III. (kézirat)

Dobozok (XVIII–XX. sz.):

I. doboz: XVIII–XIX. századi vegyes iratok (is-kolaügy, párbér, alapítványok; XIV. Kelemen pápa búcsúadományozó brévéje, 1772. jún. 6.; úrbéri számadások 1752–1852; a Rózsafüzér Társulat alapítólevele, 1856; a bágyogi plébánia fém pecsétnyomója /XIX. sz. eleje/; a farádi Hangya-szövetkezet bélyegzője).
II. doboz: XIX–XX. sz-i vegyes iratok (bérleti ügyek, képviselőtestületi jegyzőkönyvek, alapít-ványok, névjegyzékek, levelezés).
III. doboz: XX. századi vegyes iratok (vázlatok, levelezés, lélekkataszter).
IV. doboz: XX. századi vegyes iratok (vázlatok, levelezés).
V. doboz: XX. századi vegyes iratok (vázlatok, levelezés, lélekkataszter)
VI. doboz: XX. századi vegyes iratanyag (miscellanea: levelek, képeslapok, tervrajzok, fényképek).
VII. doboz: XVIII. századi számadáskönyv (rendkívül rossz állapota miatt külön kell tárol-ni).
I. csomó: Bérmáltak anyakönyvi másodpéldányai (1883, 1905, 1907, 1909, 1913, 1920, 1925, 1929)

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek