fond 01 - Abda plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.01

Cím

Abda plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

  • 1713–2002. (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

2,3 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2006.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1713–2002)

Kereszteltek anyakönyve I. 1713–1779
Vegyes anyakönyv II. (ker. 1768–1828, ház. 1779–1827, megh. 1767–1828)
Kereszteltek anyakönyve III. 1827–1859
Kereszteltek anyakönyve IV. 1860–1870
Kereszteltek anyakönyve V. 1870–1883
Kereszteltek anyakönyve VI. hiányzik!
Kereszteltek anyakönyve VII. 1899–1929
Bérmáltak anyakönyve 1967–2002
Jegyesek naplója 1976–2002
Házasultak anyakönyve III. 1827–1859
Házasultak anyakönyve IV. 1860–1869
Házasultak anyakönyve V. 1870–1901
Index a házasultak anyakönyvéhez 1969–2002
Meghaltak anyakönyve III. 1827–1859
Meghaltak anyakönyve IV. 1860–1871
Meghaltak anyakönyve V. 1872–1893
Meghaltak anyakönyve VI. 1893–1927
Meghaltak anyakönyvének indexe 1973–2001
Püspöki körlevelek 1828–1838
Iktatókönyv 1970–1979
Iktatókönyv 1976–2002
Az abdai templom kiadásainak és jövedelmeinek jegyzéke 1840–1863
A börcsi templom kiadásainak és jövedelmeinek jegyzéke 1840–1863
Az abdai templom évi jövedelmei és kiadásai 1865–1902
A börcsi templom évi jövedelmei és kiadásai 1865–1902
Abdai és börcsi alapítványi templomi pénztárok bevételei és kiadásairól 1869–1895
Abdai ájtatos alapítványi okmányok – Alapítványi levelek, adóívek 1904–1923
Börcsi ájtatos alapítványi okmányok – Értékpapír-ok, adóívek 1905–1915
Az abdai templom alapítványi számadása 1903–1944
A börcsi fiókegyháznak alapítványi számadása 1903–1944
Abdai templomszámadás 1903–1960
Börcsi templomszámadás 1903–1944
Alapítványi napló az abdai templomnál 1905
Alapítványi napló a börcsi templomnál 1907
Jegyzőkönyv az egyházi adók befizetéséről 1968
Adbai pénztári okiratok 1900–1913
Börcsi templompénztári okmányok 1889–1908
Pénztári napló az abdai templomnál 1906–1960
Börcsi pénztári napló 1906–1917
Adókivetési lajstrom 1953
Perselykönyv 1961
Abdai postakönyv 1896–1908
Abdai postakönyv 1909–1929

Dobozok (1829–XX. sz.)
I. doboz: Plébániai iratok 1829–1869
II. doboz: Plébániai iratok 1870–1879
III. doboz: Plébániai iratok 1880–1895
IV. doboz: Plébániai iratok 1896–1905
V. doboz: Plébániai iratok XX. sz.
VI. doboz: Számadások, leltárak, egyéb 1946–1980

Csomók (1831–1927)

  1. csomó: Vegyes iratok (Szerződések, jövedelem-összeírások, vizitációk) 1831–1927
  2. csomó: Bérmáltak anyakönyve 1880–1910

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó leírási egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek