ISDF funkció megtekintése Historia domus-ok

Azonosítási adatcsoport

Típus

Tevékenység

Kitüntetett névalak

Historia domus-ok

Párhuzamosan használt névalakok

  • Háztörténetek

Egyéb névalak(ok)

Osztályozás

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Dátumok

2012-2018

Leírás

Megpróbélom itt egybegyűjteni a HD-kat. Erre való?

A levéltár története

Miért nem "Története?" Milyen po fájl ez?

Törvényhozás

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódó forrás

Jelzet

HU PMKL II.01.01.19

A kapcsolat időköre

Kapcsolódó forrás

Jelzet

HU PMKL II.01.01.20

A kapcsolat időköre

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

001

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának vagy törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

A leírás karbantartására vonatkozó megjegyzések