34 találat látható

Levéltári leírás
Magyarországi Evangélikus Egyház
Nyomtatási előnézet Megtekintés:

Archivum Generalis Ecclesiae

  • HU EOL 01
  • fondcsoport
  • 16. század–1915

Az Evangélikus Országos Levéltár 1812-es alapítása után kb. 100 évig tartó időszakban egy gyűjteményes fond keletkezett, melynek évköre a 16. századtól 1915-ig tart. Góbi Imre fasori tanár, igazgató végezte el ennek az anyagnak a rendezését, darab...

Magyarországi Evangélikus Egyház

Régi oklevelek és iratok

A főleg páncélszekrényben őrzött Mohács előtti és 16-17.századi oklevelek és iratok: 1. AGE, 2. „Eredeti oklevelek”, 3. Sajókazai 4 oklevél, 4. Zsilinszky-hagy. „379 a”, 5. Radvánszky Béla hagyatéka (1-5.sz. téka).

Magyarországi Evangélikus Egyház

Gyülekezettörténetek

1950-ben az összes, még létező négy, régi kerületben megíratták a gyülekezetek 1900-1950-es történetét, melyek általában gépelt formában, a kerületi anyagokban, külön egységekben találhatók. Erről készült 1995 előtt egy kézírásos jegyzék (5 oldal)...

Magyarországi Evangélikus Egyház

Ordass-gyűjtemény

Ordass Lajos (1901-1978) bányai majd déli püspökre és korára és általában az egyházi ellenzékre, hitvallókra, egyéb „alternatívokra” vonatkozó iratok, adatok és feljegyzések gyűjteménye. Az ÁEH-irataiból, cikkgyűjtemény, fordítás. 1970-ben a „fels...

Magyarországi Evangélikus Egyház

Egyházzenei gyűjtemény

Régi egyházzenei kották, graduálék, pl. Dunántúli egyházzene, 3 szarvasi énekeskönyv (sokszorosítva); fóti kántorképzés (1. doboz: 1958-1975, 2. doboz: 1975-1983), Lutheránia-énekkar; kántori szolgálat ; Orgonatörténet (Kormos Gyula cikkei); Trajt...

Magyarországi Evangélikus Egyház

Evangélikus népfőiskolák és belmissziói otthonok

Népfőiskolák évkönyvei, körlevelei (Nagytarcsa, Orosháza); Fébé, leánynépfőiskolák ügye; Fóti Mandák Otthon, Gyenesdiás-Kapernaum; Répcelaki népfőiskola doboza, (Tekus Ottó Győrből külde Győrből).

Magyarországi Evangélikus Egyház

Finn-észt-magyar kapcsolatok gyűjteménye

1.doboz: Az 1937-es finnugor lelkészkonferencia emlékei (programok, újságok és több zászló is). Koren E. 1961 k. a finn-magyar kapcs-ról. Koren E. könyvének fénymásolata. 2.doboz: finnországi útiprospektusok, főleg Vető Béla finn útjáról, 3-4.dobo...

Magyarországi Evangélikus Egyház

1-24 találat a 34 találat közül