fond 001 - Unitárius Misszióház

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU MUEMEL II.001

Cím

Unitárius Misszióház

Dátum(ok)

 • 1923–1963 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

0,75 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

Szervtörténet

Létrehozásának kérdésével először 1924-ben a dévaványai közgyűlésen foglalkoztak. 1925-ben e tárgyban az Angol-Amerikai Unitárius Társaság irányelveket küldött. Az Igazgatósági Főtanács megbízta dr. Tóth Györgyöt a leendő Misszióház rendeltetését, célját, a budapesti egyházközséghez való viszonyát meghatározó tervezet készítésére. 1932-ben a Misszióház gondozásában körlelkészség alakult a Duna-Tiszaközén és a Dunántúlon. 1950-ben a Misszióház adótartozásának kiegyenlítésére az Angol-Amerikai Unitárius Táraság 500 dollárt küldött. 1951-ben a Köri Tanács a Misszióház misszió-jellegét hatályon kívül helyezte és átadta a budapesti egyházközségnek. 1953-ban került sor az államosításra. Jelen iratanyag a Misszióház további sorsát is tükrözi.

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Terjedelem: 5 doboz + 8 kötet

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

  Anyag írásrendszere

   Nyelv és írásrendszer megjegyzések

   Fizikai jellemzők, technikai követelmények

   Segédletek

   Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

   Eredeti példányok léte és őrzőhelye

   Másolatok léte és őrzőhelye

   Kapcsolódó leírási egységek

   Kapcsolódó leírások

   Megjegyzések adatcsoport

   Alternatív azonosító(k)

   Kapcsolódási pontok

   Téma kapcsolódási pontok

   Hely kapcsolódási pontok

   Név kapcsolódási pontok

   Műfaji Kapcsolódási pontok

   Ellenőrző adatcsoport

   Leírási azonosító

   Intézmény azonosítója

   Felhasznált szabályok és/vagy előírások

   Állapot

   A leírás részletezettségi szintje

   A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

   Nyelv(ek)

    Írásrendszer(ek)

     Források

     Gyarapodási adatcsoport