Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltára

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

GyFL SzuGyl

Kitüntetett névalak

Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltára

Párhuzamos névformák

Más névformák

Típus

  • egyházi
  • egyházmegyei
  • római katolikus
  • fióklevéltár
  • gyűjtőlevéltár

Kapcsolat adatcsoport

 

Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltár

Típus

Cím

Utca, házszám

str. Baróti Szabó Dávid 34.

Helység

Odorheiu Secuiesc / Székelyudvarhely

Régió

Ország neve

Románia

Irányítószám

535600

Telefon

+40-744-182-273

Fax

Email

Megjegyzés

Leírási adatcsoport

Története

A gyűjtőlevéltár 2008 nyarán jött létre a Szent Miklós Plébánia (Főesperesi Hivatal) tulajdonában lévő tanulmányi házban. A levéltár az újonnan épült Márton Áron Ifjúsági Ház emeleti helyiségében működik, a levéltári anyagok – az érseki gyűjtemény tárhelyeinek mintájára – itt is dexion fémpolcokon, savmentes levéltári dobozokban találhatók.

Az egyházközségi levéltárak begyűjtése a székelyudvarhelyi gyűjtőközpontba 2008 júliusában kezdődött, főegyházmegyei megbízásra Pénzes Lóránd és Bernád Rita helyszíni kiszállásaival. A terepmunka aktív résztvevője és szervezője volt Derzsy András gondnok is, akinek ezúton is köszönjük önzetlenségét és fáradozását, amellyel az irathalmazok cipelését végezte és ezáltal munkánk előrehaladását szolgálta. A begyűjtött plébániai irategyüttesek rendezése szintén 2008 nyarán kezdődött, és 2014 őszéig tartott. A megkezdett iratrendezésből ugyanebben az évben egy-egy hétig magyarországi levéltárszakos hallgatók is kivették részüket, valamint hazai és magyarországi levéltáros kollégák is szerepet vállaltak a rendezői csapattevékenységben.

Földrajzi és kulturális környezet

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés

Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

Épület(ek)

Állomány

A gyűjtőlevéltárban egy főesperesség, 40 plébánia és egy filia levéltára található, valamint egy tematikus gyűjtemény, a különböző plébániák építési tervrajzaiból kialakított tervtár.

A levéltárba számos olyan 18. századi anyakönyvet is sikerült begyűjteni (Bözödújfalu, Máréfalva, Székelyszentkirály, Szováta, Vágás), amelyek megmenekültek az 1950. évi államosítástól. Ezek közül Bözödújfalu és Székelyszentkirály 3-3 darab anyakönyvére, valamint Máréfalva legrégebbi anyakönyvi kötetének restaurálását 2013-ben a gyulafehérvári papírrestaurátori műhely végezte el a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Ugyanekkor került restaurálásra a szintén ritkaságnak számító főesperesi vizitációs jegyzőkönyv is az 1683–1702 időszakból, amely a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián őrződött meg.

A főesperesi kerület vegyes felekezeti jellegének dacára – vagy éppen annak köszönhetően – fejedelemségkori oklevelekkel is büszkélkedik, mint Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelmek oklevelei (1625, 1631) az atyhai plébánia levéltárából vagy Brandenburgi Katalin oklevele 1630-ból, amely a vágási plébánia irataiból került elő, valamint Barcsai Ákos oklevele 1659-ből a székelyudvarhelyi plébánia ügyviteli irataiban. Ezek közül az első három oklevél Gyulafehérváron, az utóbbi pedig Besztercén kelt és felekezetek közötti vitákban dönt a római katolikusok javára. Ezeket az okleveleket a gyulafehérvári Egyesülés Nemzeti Múzeuma papírrestaurátor szakemberei restaurálták térítésmentesen.

A gyűjtés folyamán azonban meg kellett tapasztalnunk a hiányzó, elpusztult történelmi iratanyagok tényét is, olyan plébániák esetében, mint például Parajd, amely többnyire csak 20. századi levéltári anyaggal rendelkezik.

Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

Hozzáférési adatcsoport

Nyitvatartási idő

Hozzáférési feltételek és követelmények

Elérhetőség

Szolgáltatási adatcsoport

Kutatótermi szolgáltatások

Másolatkészítési szolgáltatások

Nyilvános terek

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

Kapcsolódási pontok

Kapcsolódási pontok

  • Vágólap

Elsődleges kapcsolattartó

str. Baróti Szabó Dávid 34.
Odorheiu Secuiesc / Székelyudvarhely
RO 535600