Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltára

Identificatie

Bestandsidentificatie

GyFL SzÖKGyl

Geauthoriseerde naam

Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltára

Parallelle vormen van de naam

Aandere naamsvormen

Soort

  • Religie
  • egyházmegyei
  • római katolikus
  • gyűjtőlevéltár
  • fióklevéltár
  • örmény katolikus

Contact

Soort

adres

Adres

str. Stefan cel Mare 5.

Locality

Gherla / Szamosújvár

Region

Landnaam

Roemenië

Postcode

405300

Telefoon

+40-745-326-846

Fax

E-mail

Aantekening

Beschrijving

Geschiedenis

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség iratbegyűjtési programja során külön gyűjtőlevéltár létrehozását tette indokolttá az, hogy a négy erdélyi örmény katolikus plébánia (Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, Szépvíz) külön apostoli kormányzóság alá tartozott. Szamosújvár, mint az apostoli kormányzóság központja bizonyult erre a célra a legmegfelelőbbnek. A gyűjtőlevéltár kialakításának konkrét lépéseire 2010 augusztusában került sor. A helyszíni szemlét a szamosújvári örmény katolikus plébánia levéltárának korábbi őrzési helyein, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai javaslatok megtételét Szakács Endre örmény katolikus vikárius kezdeményezte a terepmunka megkezdése előtt egy hónappal.

A gyűjtőlevéltár jelenleg az Örmény Apostoli Kormányzóság székhelyén, a szamosújvári örmény katolikus plébániával egybeépített tűz-, víz- és betörésbiztos ingatlanban található, modern tárolóeszközökben. A levéltár felújításához a szamosújvári örmény katolikus plébánia a Szülőföld Alaptól nyert 2010 decemberében támogatást, amellyel utólagosan finanszírozni lehetett a munkálatok megelőlegezett költségeit. Az iratok korszerű tárolásához elengedhetetlenül fontos levéltári dobozok magyarországi levéltárak egyesületileg szervezett gyűjtéséből származnak, a stabil fémállványzatot pedig az Esztergomi Prímási Levéltártól kapta az érsekség adományba.

2010 szeptemberében gyűjtöttük ide be Erzsébetváros és Szépvíz örmény plébániák levéltári anyagát, a gyergyószentmiklósi örmény plébánia 2011 februárjában, helyben rendezett levéltárát ugyanez év májusában szállítottuk a szamosújvári raktárba. Ugyanitt található a Romániai Örmény Apostoli Kormányzóság iratanyaga is, amelynek nagy részét korábban is Szamosújváron, kisebb részét Gyergyószentmiklóson tartották – az éppen aktuális kormányzó működési helyének függvényében.

A plébános és a kerületi főesperes személyének azonossága miatt két főesperesi kerület fondja is itt nyert otthont: a belső–szolnokié, amelyet a szamosújvári örmény katolikus plébánia irataiban különítettünk el, és az erzsébetvárosié, amelyet az itteni örmény rítusú plébánia fondjából válogattunk ki. Így tehát a Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár összesen hét fondképző szerv anyagát őrzi és kezeli: az Örmény Apostoli Kormányzóságét, két főesperesi kerületét és négy örmény katolikus plébániáét.

A gyűjtőlevéltár irategyütteseinek rendezése 2011 szeptemberében fejeződött be. A levéltári rendezési munkálatokban erdélyi és magyarországi szakemberek (Szögi László, Németh György, Paulik Ágnes, Barabás Kisanna, Hladiuc Bogdan, Puskás Attila, Orosz Krisztofer, Spiegel Eszter, Pál Emese, Poósz Lóránd), valamint helyi önkéntesek (Esztegár Erika és Barta Katalin) egyaránt részt vettek. Az armenológiai szakmai kérdéseket Kovács Bálint segítségével tisztáztuk.

A felélénkült családfakutatás megkönnyítése érdekében a közeljövőben az erzsébetvárosi és a szamosújvári 18–19. századi eredeti anyakönyvek digitalizálását is szándékozunk elvégezni.

Geografische en culturele context

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Organisatie structuur

Records management and collecting policies

Gebouwen

Bestanden

Toegangen, gidsen en publicaties

Toegang

Openingstijden

Raadpleegvoorwaarden en -eisen

Toegankelijkheid

dienstverlening

onderzoeksdienstverlening

reproduktiedienstverlening

Publiekruimten

Beheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Onderhoudsaantekeningen

Trefwoorden

Access Points

  • Erdély (Geographic subregion)
  • Clipboard

Eerste contactpersoon

str. Stefan cel Mare 5.
Gherla / Szamosújvár
RO 405300