Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltára

Zone d'identification

Identifiant

GyFL SzÖKGyl

Forme autorisée du nom

Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltára

forme(s) parallèle(s) du nom

Autre(s) forme(s) du nom

Type

  • Religieux
  • egyházmegyei
  • római katolikus
  • gyűjtőlevéltár
  • fióklevéltár
  • örmény katolikus

Zone du contact

Type

Adresse

Adresse physique

str. Stefan cel Mare 5.

Localité

Gherla / Szamosújvár

Région

Nom du pays

Roumanie

Code postal

405300

Téléphone

+40-745-326-846

Fax

Courriel

Note

Zone de description

Historique

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség iratbegyűjtési programja során külön gyűjtőlevéltár létrehozását tette indokolttá az, hogy a négy erdélyi örmény katolikus plébánia (Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, Szépvíz) külön apostoli kormányzóság alá tartozott. Szamosújvár, mint az apostoli kormányzóság központja bizonyult erre a célra a legmegfelelőbbnek. A gyűjtőlevéltár kialakításának konkrét lépéseire 2010 augusztusában került sor. A helyszíni szemlét a szamosújvári örmény katolikus plébánia levéltárának korábbi őrzési helyein, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai javaslatok megtételét Szakács Endre örmény katolikus vikárius kezdeményezte a terepmunka megkezdése előtt egy hónappal.

A gyűjtőlevéltár jelenleg az Örmény Apostoli Kormányzóság székhelyén, a szamosújvári örmény katolikus plébániával egybeépített tűz-, víz- és betörésbiztos ingatlanban található, modern tárolóeszközökben. A levéltár felújításához a szamosújvári örmény katolikus plébánia a Szülőföld Alaptól nyert 2010 decemberében támogatást, amellyel utólagosan finanszírozni lehetett a munkálatok megelőlegezett költségeit. Az iratok korszerű tárolásához elengedhetetlenül fontos levéltári dobozok magyarországi levéltárak egyesületileg szervezett gyűjtéséből származnak, a stabil fémállványzatot pedig az Esztergomi Prímási Levéltártól kapta az érsekség adományba.

2010 szeptemberében gyűjtöttük ide be Erzsébetváros és Szépvíz örmény plébániák levéltári anyagát, a gyergyószentmiklósi örmény plébánia 2011 februárjában, helyben rendezett levéltárát ugyanez év májusában szállítottuk a szamosújvári raktárba. Ugyanitt található a Romániai Örmény Apostoli Kormányzóság iratanyaga is, amelynek nagy részét korábban is Szamosújváron, kisebb részét Gyergyószentmiklóson tartották – az éppen aktuális kormányzó működési helyének függvényében.

A plébános és a kerületi főesperes személyének azonossága miatt két főesperesi kerület fondja is itt nyert otthont: a belső–szolnokié, amelyet a szamosújvári örmény katolikus plébánia irataiban különítettünk el, és az erzsébetvárosié, amelyet az itteni örmény rítusú plébánia fondjából válogattunk ki. Így tehát a Szamosújvári Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár összesen hét fondképző szerv anyagát őrzi és kezeli: az Örmény Apostoli Kormányzóságét, két főesperesi kerületét és négy örmény katolikus plébániáét.

A gyűjtőlevéltár irategyütteseinek rendezése 2011 szeptemberében fejeződött be. A levéltári rendezési munkálatokban erdélyi és magyarországi szakemberek (Szögi László, Németh György, Paulik Ágnes, Barabás Kisanna, Hladiuc Bogdan, Puskás Attila, Orosz Krisztofer, Spiegel Eszter, Pál Emese, Poósz Lóránd), valamint helyi önkéntesek (Esztegár Erika és Barta Katalin) egyaránt részt vettek. Az armenológiai szakmai kérdéseket Kovács Bálint segítségével tisztáztuk.

A felélénkült családfakutatás megkönnyítése érdekében a közeljövőben az erzsébetvárosi és a szamosújvári 18–19. századi eredeti anyakönyvek digitalizálását is szándékozunk elvégezni.

Contexte géographique et culturel

Textes de référence

Structure administrative

Gestion des archives courantes et intermédiaires et politiques de collecte

Bâtiments

Fonds

Instruments de recherche, guides et publications

Zone de l'accès

Heures d'ouverture

Conditions d'accès et d'utilisation

Accessibilité

Zone des services offerts

Services d'aide à la recherche

Services de reproduction

Espaces publics

Zone du contrôle

Identifiant de la description

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

Statut

Niveau de détail

Dates de production, de révision et de suppression

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Notes de maintenance

Mots-clés

Points d'accès

  • Erdély (Geographic subregion)
  • Presse-papier

Contact principal

str. Stefan cel Mare 5.
Gherla / Szamosújvár
RO 405300